Krewni generała Stanisława Maczka z wizytą w Szczercu

-a A+

29 października z Anglii do Szczerca k. Lwowa, gdzie urodził się generał Stanisław Maczek, przybyli jego syn Andrzej Maczek i wnuczka Karolina Maczek.

Gościom towarzyszyli Rafał Kocot, konsul RP we Lwowie, i Marta Horbań, dyrektor Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. generała Stanisława Maczka w Szczercu.

– Wizyta rodziny generała Maczka pozwoli przypomnieć postać bohaterskiego dowódcy, który dzielnie walczył w latach 1939–1945, a urodził się tutaj, w Szczercu – powiedział konsul Rafał Kocot.Na początku wizyty krewni generała odwiedzili polską szkołę. Syn generała Andrzej Maczek opowiedział uczniom szkoły o swoim ojcu, wspomniał o jego skromnym i dzielnym charakterze. – Był człowiekiem bardzo energicznym. Nie wywyższał się wśród żołnierzy. Jadł to co oni, a czasem i spał pod czołgami jak oni. Był bardzo skromnym człowiekiem – zaznaczył Andrzej Maczek.

O ciekawostkach z młodzieńczych lat generała opowiedziała jego wnuczka Karolina.

Obecna prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Szczercu Helena Skoczylas opowiedziała o dziesięcioletniej działalności Towarzystwa i przekazała szkole pamiątkowy medal generała Maczka.

Następnie goście z Anglii udali się do pobliskiego kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym był chrzczony Stanisław Maczek. W kościele znajduje się też pamiątkowa tablica poświęcona generałowi.

Ksiądz proboszcz Aleksander Biszko opowiedział o historii kościoła. Natomiast Stefania Derewacka, krajoznawczyni, nauczycielka geografii w miejscowej szkole, autorka wielu artykułów o generale Maczku, przybliżyła przedwojenną historię Szczerca.

Również udało się odnaleźć miejsce, w którym prawdopodobnie stał rodzinny dom Maczków, a który w czasie bombardowań Szczerca w latach wojennych został całkowicie zniszczony. Obecnie na zarośniętym chwastami terenie stoi drewniany słup elektryczny.

– Jestem szczęśliwa, że zobaczyłam miejsce urodzenia dziadka. Gdzie chodził do szkoły ze swoimi braćmi, gdzie minęło jego dzieciństwo. To jest bardzo wzruszające – podkreśliła wnuczka generała Karolina Maczek.

Marzeniem Polaków mieszkających w Szczercu jest otwarcie domu pamięci o generale Maczku, aby postać słynnego Polaka urodzonego w Szczercu nie była zapomniana.

Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu koło Lwowa. Polski generał z czasów II wojny światowej, uczestnik walk o Francję w 1940 roku, dowódca Pierwszej Dywizji Pancernej, zwycięzca bitwy pod Falaise. Zmarł w wieku 102 lat, 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie.

Eugeniusz Sało

Fot. Archiwum Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły w Szczercu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.