Dzień Nauczyciela w „Magdusi”

-a A+

Koniec pierwszego miesiąca roku szkolnego 2017/2018.

W piątek, 29 września, uczniowie klasy 5 przywitali swoich nauczycieli piosenkami i wierszami. Zdjęcia z tego wydarzenia niech będą pamiątką dla wszystkich uczestników wydarzenia i osób zainteresowanych.

Fot. Alina Wozijan

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.