Dni Europy w Drohobyczu

-a A+

W dniach 5-6 czerwca w Drohobyczu odbyły się "Dni Europy" - impreza promująca integrację europejską i kulturowy dorobek miasta.

Organizatorami „Dni Europy” są Drohobycka Miejsca Rada, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki w Drohobyczu, Konsulat Generalny RP we Lwowie. Patronat honorowy nad imprezą przyjęły Delegatura Unii Europejskiej oraz Ambasada RP w Kijowie.

Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało, Aleksander Kuśnierz

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.