Duma o Atamanie

-a A+

Nie za dziesiątą rzeką,

nie za czterdziestą górą –
była Twa Ukraina,
Atamanie Symonie Petluro…


W grzmotach dział i w ogniu karabinów
po królewsku, szkarłatnie zakwitła
krwią serdeczną na ostrzach bagnetów,
zwycięstwami w zaciętych bitwach.


Rosła wielką, płomienną nadzieją
na dalekich, przeklętych obczyznach,
uświęcona najsłodszym wyrazem,
najpiękniejszym imieniem: Ojczyzna…


Potężniała w strzeleckich okopach,
niezachwianą, gorącą wiarą –
miała pułki, baterie, dywizje
rozwinięte dumnie sztandary…


Brali szturmem moskiewskie armaty,
młode życia składali w ofierze,
za swobodę, za świętą wolność
ukraińscy i polscy żołnierze…


Tak, jak w pieśni:
– Jeszcze nie zginęła! –
Tak, jak w pieśni:
– Jeszcze nie umarła!... –
Na cmentarzach samotne mogiły –
płacz boleśnie rzucił się do gardła…


Były długie, bezsenne noce –
dzień za dniem jednakowo szary
i tęsknota ogromna w piersi –
roześmiany, wesoły Paryż…


Były myśli, zamiary, plany –
nie wierzyłeś nigdy, Atamanie,
że już wszystko na zawsze skończone,
że już nigdy nie zmartwychwstanie…


Nie umarła! – z żołnierskich krzyży
wyciągnęła do Ciebie ramiona,
gdyś na bruku obcego miasta
w krwawej męce bez skargi konał…


Będzie jasny, najpiękniejszy dzień –
słońce złote zabłyśnie w chmurach,
gdy Cię ziemi ojczystej oddadzą,
Atamanie, Symonie Petluro…


Zdzisław Kunstman

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.