W Łucku przedstawiono reportaż z… piekła

-a A+

Spis treści

W stolicy Wołynia w bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie ze znanym polskim pisarzem Wojciechem Pestką. Miłośnicy literatury zostali zapoznani ze zbiorem biograficznych reportaży pod nazwą „Do zobaczenia w piekle”.


W zbiorze opisane są losy ludzi różnych narodowości, okaleczonych przez II wojnę światową, którzy zostali zmuszeni zakosztować sowieckiego totalitaryzmu, który pozbawił ich języka ojczystego, historii, pamięci, kultury, wiary w Boga, wypędził na obczyznę, uwięził w tiurmach i łagrach. Wydana w 2009, książka wywołała burzliwe dyskusje wśród czytelników.


Przekład książki na język ukraiński pojawił się w 2012 we lwowskim wydawnictwie „Astrolabia”. Książka ukazała się dzięki osobistemu zaangażowaniu obecnego konsula RP w Łucku Krzysztofa Sawickiego. Jak sam powiedział, ocenia ten zbiór wysoko.

 

Jest to reportaż, w którym we wzajemnych stosunkach pomiędzy przedstawicielami różnych narodów nie ma nienawiści. Jak podkreślił Krzysztof Sawicki, znalezienie tłumacza do książki Wojciecha Gałązki nie było sprawą łatwą. Kilku ludzi odmówiło. Dopiero, gdy zwrócił się do znanego w kołach literackich tłumacza z polskiego i angielskiego, profesora Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie Andrija Pawłyszyna, udało się zamysł zrealizować.


„Z panem Sawickim znamy się od chwili, gdy był konsulem generalnym RP we Lwowie – mówi Andrij Pawłyszyn – dzięki jego wsparciu odbywało się we Lwowie wiele imprez kulturalnych. Zawsze wspominamy go ciepło”. Po rozmowach z konsulem Sawickim na odpowiedź decydował się przez cały tydzień. Przez ten czas przeczytał książkę Pestki i omówił z wydawcą zmiany w harmonogramie wydań. Praktycznie co miesiąca Andrij Pawłyszyn wydaje książkę. Co do pracy nad tytułem „Do zobaczenia w piekle”, Pawłyszym mówi, że usiłował nie tylko przekazać dosłownie tekst, ale przenieść go z jednego kręgu kulturowego w inny, aby był czytelny zarówno dla ukraińskiego, jak i dla polskiego czytelnika.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.