09/04/2020 09:28

Szeroki, mocny i… drogi

W karpackich wioskach nieliczni rymarze produkują jeszcze dziś szerokie skórzane pasy – czeresy.

06/04/2020 18:53

O petlurowcach słów kilka…

Symon Petlura (1879–1926) – wybitny ukraiński polityk, publicysta, organizator Armii Ukraińskiej, główny ataman wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL), przewodniczący Dyrektorii URL.

06/04/2020 18:40

Dawna współpraca – nowe możliwości

Delegacja Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu (I-FNTUNiG) podpisała nową umowę o współpracy z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica. Obie uczelnie współpracują w ramach wspólnej umowy od 1994 roku.

02/04/2020 08:21

Dżuma, upiór, panika i konie

Tradycyjnie każdej epidemii towarzyszy panika i masowa psychoza. Obserwujemy to też obecnie w naszym wysokorozwiniętym i, wydawać by się mogło, wykształconym społeczeństwie XXI wieku. Możemy sobie wyobrazić, co działo się w dawnych mrocznych czasach.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.