Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniu inauguracji nowego roku akademickiego, na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki odbyło się posiedzenie Rady Naukowej pod przewodnictwem rektora Iwana Wakarczuka. Sala główna była wypełniona po brzegi: profesorowie, naukowcy, studenci, liczna delegacja z zaprzyjaźnionego z lwowską uczelnią Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Na podium, w kilku rzędach, zajęli miejsca członkowie Rady Naukowej – Senatu lwowskiej uczelni. Powiewały sztandary uniwersytetu i jego 21 wydziałów. Rektor zasiadł przy stoliku w centrum, a po prawej jego stronie, zajął miejsce gość honorowy lwowskiej uczelni – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski.

 

Uroczystość rozpoczął rektor Iwan Wakarczuk (jeszcze nie tak dawno Minister Oświaty Ukrainy) i przedstawił obecnym niektóre informacje, dotyczące nowego roku akademickiego. Na Uniwersytecie Lwowskim pracuje ok. 5 tysięcy profesorów, naukowców, wykładowców i pracowników administracji; studiuje ok. 35 tysięcy studentów. Podczas letnich wakacji organizowano tzw. „szkoły letnie” dla młodzieży z Polski, Czech, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Austrii, Grecji.

Uniwersytet Lwowski zajmuje czwarte miejsce wśród wyższych uczelni Ukrainy, jest zaraz po trzech najlepszych uczelniach kijowskich. W 2011 r. o przyjęcie na pierwszy rok studiów złożono 24 643 podania. Najpopularniejsze kierunki to: Turystyka oraz Finanse i Audyt – na pierwszy z nich złożono 73,8 podania na jedno miejsce, a na drugi 64. Najmniej popularne kierunki to: hiszpańska filologia – 1,7 podania; geologia – 1,9 i francuska filologia– 2,7. Rektor zauważył również znaczny spadek zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi.

Wymieniając liczne propozycje, których realizacja przewidywana jest na lata 2011-2012, rektor wspomniał o ożywieniu działalności wydawniczej, organizacji kursu języka angielskiego dla studentów wszystkich kierunków. Będzie odremontowana fasada gmachu głównego Uniwersytetu (dawnego Sejmu Galicyjskiego) i dach gmachu biblioteki przy ul. Drahomanowa. Kończąc przemówienie, rektor zaznaczył, że Uniwersytet Lwowski jest jedną z tych wyższych uczelni Ukrainy, którą naśladują inne i która proponuje studentom bardzo dobry poziom nauczania. Poinformował też zebranych, że został wybity medal jubileuszowy poświęcony 350-leciu Uniwersytetu Lwowskiego.

Przypomnijmy Czytelnikom, że kolegium we Lwowie założyli ojcowie jezuici w 1603 r. W 1661 r. król Polski Jan Kazimierz nadał mu zaszczytny dyplom i podniósł do rangi Uniwersytetu i Akademii. Właśnie dlatego w latach 1918-1939 r. Uniwersytet Lwowski nosił jego imię.

 

Rektor wręczył medale jubileuszowe 30 najlepszym studentom, a trzech odznaczył nagrodą pieniężną. Gdy skończył przemówienie, Rada Naukowa przystąpiła do najbardziej oczekiwanego momentu uroczystości – odznaczenia profesora Marka Bojarskiego tytułem doktora Honoris Causa. Decyzja Senatu lwowskiej uczelni jest uznaniem wybitnych osiągnięć naukowych profesora Bojarskiego, świadectwem przyjacielskich stosunków kadry naukowej dwóch uniwersytetów i bliskich partnerskich stosunków Lwowa z Wrocławiem. Przypomina też o tym, że Uniwersytet Wrocławski powstał w 1945 r. dzięki staraniom kadry profesorskiej ze Lwowa, na czele z byłym rektorem lwowskiej uczelni Stanisławem Kulczyńskim. Życiorys honorowego gościa przedstawił obecnym dziekan wydziału prawniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X