Przedsiębiorcy zapraszają do współpracy

Przedsiębiorcy zapraszają do współpracy

11 stycznia br. miała miejsce uroczystość poświęcenia siedziby stowarzyszenia Asocjacji Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej (APP) przy ul. Furmańskiej 1 we Lwowie. Niewielkie, ale przytulne biuro stowarzyszenia APP zostało poświęcone przez ks. Rafała z lwowskiej katedry.

Uroczystość zgromadziła nieliczną grupę zaproszonych gości. Stowarzyszenie reprezentowali prezes Tatiana Bojko, wiceprezes Lucyna Botwina i dyrektor biura Wiktoria Filcewa. Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentował konsul Marian Orlikowski. Obecni byli też Emil Legowicz prezes TKPZL, Julia Bojko – dyrektor Centrum Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego ze Stryja oraz Wiktor Dorosz z Pnikuta, przedstawiciel Domu Chleba przy Religijnej Misji Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej i małżeństwo przedsiębiorców Aleksander i Irena Sikora ze Stryja.

Stowarzyszenie APP powstało w maju 2012 roku, a w grudniu 2013 roku udało się znaleźć odpowiednie lokum na biuro. Lokalizacja jest dogodna, ulica Furmańska prowadzi do gmachu Opery Lwowskiej. Jest to ścisłe centrum miasta z dogodnym dojazdem z każdego jego punktu. Po adaptacji i wyposażeniu lokal jest gotowy do przyjmowania chętnych. Korzystając z okresu odwiedzin kapłanów w domach, z tzw. kolędą, prezes APP Tatiana Bojko zaprosiła księdza do nowego lokalu. Po odśpiewaniu kolęd i modlitwie ks. Rafał poświęcił lokal.

Po poświęceniu lokalu odbyło się również skromne spotkanie opłatkowe, na które dołączyli Dominika Pasternicka, prezes stowarzyszenia stypendystów „Semper Polonia”, wiceprezes Fundacji „Dajmy Nadzieję” Iwanna Andrejczuk i grono osób współpracujących ze stowarzyszeniem. Na spotkaniu prezes Tatiana Bojko przedstawiła zasady działalności, celem której ma być ułatwienie startu życiowego polskiej młodzieży, umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, podniesienie samooceny w myśl hasła „Polak potrafi!”.

Działalność APP rozwijać się będzie w kilku kierunkach, a priorytetowymi będzie działalność oświatowa, informacyjna, integracyjna i charytatywna wśród i dla społeczności polskiej.

Działalność oświatowa skierowana będzie do młodzieży i dzieci. Dla młodzieży i wszystkich chętnych prowadzone będą szkolenia z języka polskiego. Dla najmłodszych planowane jest zorganizowanie tzw. świetlic „Elementarza”, gdzie już od trzeciego roku życia dzieci z rodzin polskich, które nie uczęszczają do przedszkoli polskich raz w tygodniu będą mogły przez kilka godzin przy zabawie poznawać język polski, tradycje i kulturę polską.

Kolejnym kierunkiem działalności oświatowej będą organizowane dwa razy do roku Kiermasze Edukacyjne. Odbywać się będą przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Ich celem będzie przedstawienie tradycji polskich związanych z tymi świętami. Pierwszy taki kiermasz pt. „Polska Wigilia na Kresach” odbył się w zeszłym roku przed Bożym Narodzeniem i spotkał się z wielkim zainteresowaniem lwowiaków. Przy okazji prowadzone będą akcje charytatywne na określone cele.

Szczególnie atrakcyjną propozycją dla młodzieży będzie „inkubator przedsiębiorczości”. W siedzibie stowarzyszenia APP dla osób zainteresowanych założeniem własnego biznesu będą udostępnione miejsce pracy, dostęp do internetu i możliwość przyjmowanie interesantów. Można tu będzie rozpocząć działalność przedsiębiorczą lub otrzymać zatrudnienie na okres półroczny w APP. Oprócz tego „inkubator” będzie otwarty na wszelkie propozycje ze strony młodzieży zarówno ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej, jak i z Polski, będzie też służył nawiązywaniu kontaktów biznesowych. W ramach „inkubatora przedsiębiorczości” planowane są różnego rodzaju szkolenia i konsultacje, mające na celu aktywizację młodzieży polskiej i rozwoju przez nią własnej działalności gospodarczej.

APP planuje stworzenie punktu informacyjnego usług medycznych. Po wprowadzeniu Karty Polaka zaistniała możliwość konsultacji medycznych w Polsce. Można będzie otrzymać tu pełną informację prawną jaki zakres usług może być dostępny dla posiadacza Karty Polaka. Również gromadzona będzie informacja w jakiej placówce w Polsce można dokonać specjalistycznych konsultacji. Działalność ta będzie prowadzona również dla obywateli polskich, którzy coraz szerzej zainteresowani są np. leczeniem sanatoryjnym na Ukrainie. Przebieg informacji w obie strony również będzie sprzyjał rozwojowi kontaktów zawodowych, wymianie doświadczeń i poszerzeniu dostępności zabiegów i badań.

Działalność charytatywna będzie opierać się głównie na organizowaniu zbiórek funduszy przy okazji kiermaszów, ale również APP deklaruje otwartość na propozycje i chęć uczestniczenia w tego rodzaju akcjach, organizowanych przez Caritas, Konsulat Generalny RP, czy inne organizacje i fundacje. Główną ideą będzie wspieranie potrzebujących. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Wsparciem może być porada, zastąpienie na kilka godzin opiekuna przy chorym dziecku czy pomoc w załatwieniu jakiś drobnych spraw. Tu też APP otwarta jest na propozycje, a ze swej strony ma już kilka pomysłów, wzorowanych na działalności swoich parterów z Krosna. Należy tu dodać, że pierwsza akcja charytatywna APP – wsparcie budowy kościoła w Morszynie trwa do końca roku 2014. Podczas kiermaszu edukacyjnego zebrano 1500 hrywien na ten cel.

Podczas dyskusji padło kilka propozycji nawiązanie współpracy ze strony konsula Mariana Orlikowskiego, a Dominika Pasternicka i Iwanna Andrejczuk opowiedziały się o działalności swoich organizacji i o możliwości współpracy z APP.

Szczególnie zainteresowana współpracą jest Dominika Pasternicka. „Interesują mnie możliwości, które daje APP młodym ludziom po studiach. W obecnej chwili trudno jest znaleźć dobrą pracę. Propozycje pani Bojko w tym wypadku są bardzo interesujące. Wiele młodych ludzi zwraca się do nas z pytaniami o takie polskie organizacje czy placówki, gdzie mogliby znaleźć wsparcie lub pomoc. Mamy propozycje współpracy ze stowarzyszeniem APP. Dla mnie najbardziej interesująca jest propozycja przypomnienia dawnych polskich tradycji, strojów ludowych, tradycyjnej polskiej kuchni świątecznej. Są to bardzo bogate tradycje, ale dziś już wiele z nich się zatarło i warto je przypomnieć”.

Dla wszystkich chętnych podajemy adres biura stowarzyszenia Asocjacji Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej:

Lwów, ul. Furmańska 1
Tel: 063 887 33 37 Wiktoria Filcewa
e-mail: asocjacja_appzl@o2.pl

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 1 (197) za 17-30 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X