Projekt potrzebny wszystkim Fot. Wołodymyr Harmatiuk

Projekt potrzebny wszystkim

W Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego miało miejsce spotkanie społeczeństwa miasta z przedstawicielami Centrum Projektów Europejskich i ekspertami technicznego sekretariatu Międzynarodowego Programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, otwierające perspektywy współpracy transgranicznej w wielu aktualnych aspektach.

Na prezentację przyszło tak wielu chętnych, że nawet przestronna sala Centrum nie była w stanie pomieścić wszystkich. Obecni byli przedstawiciele organizacji młodzieżowych, młodzież, naukowcy, prezesi zjednoczonych społeczności wiejskich z rejonów Nadwórniańskiego, Tyśmienickiego, Bohorodczańskiego i Horodeńskiego obw. iwanofrankiwskiego.

– Z 17 programów EU, realizowanych na terenach przygranicznych, nasz program jest najobszerniejszy – twierdzi Lolita Gedo, ekspert sekretariatu technicznego Międzynarodowego Programu „Polska-Białoruś-Ukraina”. – Wcieliliśmy 117 projektów, pośród których są: współpraca strażaków, współpraca lekarzy, naukowców, działaczy sfery turystycznej, przedsiębiorców i samorządowców. Na razie budżet programu to 183 mln euro. Taką sumę przeznaczyła KE.

– Ten projekt międzynarodowy w ciągu 15 lat swego istnienia pozwolił wcielić w życie wiele projektów, tworzących nową jakość życia na Ukrainie, generował rozwój wielu dziedzin gospodarki, sprzyjał nawiązaniu kontaktów – twierdzi Leszek Buller, dyrektor Centrum projektów europejskich z Warszawy. – Podstawowym warunkiem uczestniczenia w programie jest istnienie polskiego partnera, zainteresowanego np. odrodzeniem turystyki lub powstaniem nowych obiektów turystycznych, miejsc kulturowych, poprawą stanu dróg itd. Współpraca może być też trójstronna. Kolejnym ważnym warunkiem udziału w projekcie jest zgodność z tematyką, proponowaną przez nasze Centrum i celowość działań, a nie tylko chęć poprawy sobie życia za europejskie pieniądze.

Idei napisania projektów może być wiele, ale by przejść przez wszystkie etapy selekcji i otrzymać fundusze z UE, należy dokładnie przestrzegać wszystkich technicznych wymogów w złożonym projekcie. Według Leszka Bullera, eksperci już na wstępie odrzucają wiele, nawet dobrych, projektów z powodu technicznych nieścisłości i błędów. W celu pozbycia się tego zjawiska w roku bieżącym w technicznym sekretariacie w Warszawie stworzono sprzyjające warunki, pozwalające na unikanie pomyłek przez uczestników. Oprócz konsultacji online, w sześciu obwodach Ukrainy Zachodniej prowadzone są szkolenia. Pod koniec lata br. odbędzie się selekcja mikroprojektów, poświęconych ochronie przyrody i dziedzictwa historycznego i kulturowego. Bieg wydarzeń można śledzić na stronie: pbu2020.eu.

17 czerwca w Iwano-Frankowsku odbędą się obchody jubileuszu 15-lecia programu Polska – Białoruś – Ukraina.

Mirosława Gryniwecka
Tekst ukazał się w nr 10 (302) 30 maja – 14 czerwca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X