Profesjonalizacja dla polonijnych dziennikarzy na Ukrainie

Profesjonalizacja dla polonijnych dziennikarzy na Ukrainie

„Profesjonalizacja i wsparcie merytoryczne dla polonijnych dziennikarzy na Ukrainie” jest odpowiedzią na problemy współczesnych mediów polonijnych działających za wschodnią granicą Polski.

Polskie media na Ukrainie powstawały często jako oddolne, amatorskie inicjatywy społeczne. Wraz z rozwojem elektronicznych mediów komunikacyjnych ich rola znacznie wzrosła.

 

Tym samym pojawiła się konieczność podniesienia poziomu prezentowanych materiałów, wdrożenia nowoczesnych i skutecznych metod komunikacji z odbiorcami, wymiany doświadczeń i opinii z dziennikarzami z Polski i z zagranicy.

 

Wsparcie mediów polonijnych na Ukrainie jest istotne ze względu na fakt, iż poza źródłami polskimi nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu ukraińskiego, a także władz lokalnych na Ukrainie. Tym samym są niekonkurencyjne w stosunku do mediów ukraińskich.

Rozwój mediów polonijnych, profesjonalizacja ich kadry i poszerzenie działalności o nowoczesne formy komunikacji, przyczyni się pośrednio do efektywniejszej promocji Polski na Ukrainie, a także integracji środowiska polonijnego, zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

 

Celem projektu jest rozwój mediów polonijnych na Ukrainie, w szczególności internetowych, a także profesjonalizacja i wsparcie merytoryczne dziennikarzy polonijnych poprzez:
Podniesienie kompetencji językowych i edytorskich;
Rozwój umiejętności związanych z pracą w Internecie;
Zintegrowanie różnych środowisk dziennikarskich działających wśród polonii na Ukrainie;
Transfer wiedzy i doświadczeń między dziennikarzami polonijnymi, dziennikarzami z Polski i z zagranicy;
Przekazanie wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy mediów z władzą regionalną i społecznością lokalną.

W ramach realizacji projektu, 15 dziennikarzy z redakcji mediów polskich na Ukrainie odbędzie wizytę studyjną do Polski oraz weźmie udział w warsztatach we Lwowie.

Program obejmuje udział w 7-dniowym szkoleniu w Polsce, podczas którego odbędą się warsztaty i spotkania w polskich mediach oraz udział w XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie możliwa będzie międzynarodowa debata na temat przyszłości mediów w Europie. Ponadto zaplanowano warsztaty podsumowujące we Lwowie. Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, udział w nim jest bezpłatny.

Partnerem projektu jest Redakcja Gazety „Kurier Galicyjski”.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia i przesłania do 10 lipca 2012 roku kwestionariusza osobowego:

Kwestionariusz osobowy
na adres: m.borczyk@isw.org.pl

Małgorzata Borczyk
Instytut Studiów Wschodnich|Forum Ekonomiczne
www.forum-ekonomiczne.pl
m.borczyk@isw.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X