Prezydenci Polski i Ukrainy we Lwowie

2 lipca br., przed zakończeniem kadencji prezydenckiej Bronisław Komorowski przyjechał z jednodniową wizytą do Lwowa, gdzie odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Iwana Franki, spotkał się z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką oraz z Polakami z Ziemi Lwowskiej.

Po przybyciu do Lwowa Bronisław Komorowski udał się na Cmentarz Orląt, gdzie w kaplicy wpisał się do Księgi Honorowej, złożył wieniec na płycie mogiły zbiorowej. Kwiaty złożył też pod pomnikiem Ukraińskiej Armii Galicyjskiej i przy tablicy upamiętniającej żołnierzy ukraińskich poległych w czasie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Na Cmentarzu Łyczakowskim złożył kwiaty na groby Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, innych wybitnych Polaków. Janusz Smaza, profesor z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie opowiedział o przebiegu prac konserwatorskich prowadzonych na Cmentarzu Łyczakowskim przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Są one finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Następnie prezydent Bronisław Komorowski złożył kwiaty pod pomnikiem polskich profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez okupantów niemieckich w 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich.

Uroczyste wręczenie tytułu doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki odbyło się w auli uczelni. W ceremonii udział wzięło ponad 300 osób, wśród których byli przedstawiciele władz miejscowych, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, delegacja Kancelarii Prezydenta RP, delegacja profesorów uczelni wyższych z Wrocławia, ukraińscy naukowcy i studenci.

Rektor Uniwersytetu prof. Wołodymyr Melnyk wyjaśnił, że rada naukowa Uniwersytetu Lwowskiego nadała Bronisławowi Komorowskiemu tytuł za wspieranie procesów integracji polsko-ukraińskiej, w tym także w dziedzinie nauki i kultury.

Laudację wygłosił ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2010-2014 prof. Markijan Malskyj, który podkreślił, że żaden kraj i żaden prezydent nie dał Ukrainie takiego wsparcia jak Bronisław Komorowski. Wspominał też o polskim wsparciu finansowym i eksperckim, m.in. dla ukraińskiej reformy samorządowej.

Podczas laudacji pojawił się na sali ukraiński prezydent Petro Poroszenko, z którym Bronisław Komorowski miał spotkać się dopiero kilka godzin później. Wytłumaczył, że chciał być obecny podczas wręczenia.

Po odebraniu wyróżnienia prezydent Komorowski w swoim wystąpieniu powiedział, że historia lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki jest skomplikowana, podobnie jak skomplikowana jest historia Polaków i Ukraińców oraz innych narodów tej części świata. „My podobnie patrzymy na naszą historię, podobnie jak Ukraińcy, rozglądamy się dookoła siebie, widzimy całą masę zagrożeń i wątpliwości” – mówił Bronisław Komorowski. Zapewnił jednak, że dzisiaj Polska jest częścią świata, integrującej się Europy, członkiem NATO i UE, członkiem rodziny narodów wolnych i patrzy na świat optymistycznie. Prezydent RP zaznaczył, że dla Polaków Lwów to miasto pełne wspomnień, nostalgii, które nadal żyje w polskiej wyobraźni, kulturze i tradycji. „Jeżeli szczerze dążymy do tego, by znaleźć wspólny fundament szczególnie europejskości środkowo-wschodniej Europy, to musimy do tego odnosić się z szacunkiem, ze zrozumieniem, a jednocześnie widzieć w tym wspólną wartość” – powiedział polski prezydent. Zauważył, że dla Polaków Lwów zawsze będzie ważnym punktem odniesienia, bez żadnych złych myśli, ale z samymi dobrymi wspomnieniami naszych dziadków, rodziców, które żyją do dzisiejszego dnia w języku polskim.

Podziękował za udział w uroczystości ukraińskiemu prezydentowi Poroszence. „Piotrze dziękuję ci najserdeczniej, bo twoja obecność podkreśla to, co chciałbym z tej uroczystości wydobyć na trwałe, że przyznanie doktoratu honoris causa przez uniwersytet ukraiński we Lwowie polskiemu prezydentowi i przyjęcie tej propozycji przez polskiego prezydenta to znak czasu i przemian, którymi idziemy konsekwentnie do przodu, trzymając się ręka w rękę Polacy i Ukraińcy” – mówił prezydent RP. Bronisław Komorowski dodał, że uroczystość na Uniwersytecie Lwowskim jest świadectwem dobrych zmian, które zachodzą w relacjach polsko-ukraińskich.

Gratulacje Bronisławowi Komorowskiemu złożył także prezydent Petro Poroszenko, który mówił, że prezydent Polski to wielki przyjaciel Ukrainy oraz jego osobisty przyjaciel. Jak podkreślił ukraiński prezydent, Bronisław Komorowski to adwokat Ukrainy w UE, który robił wszystko, by doszło do podpisania umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina i by Ukraina jak najwięcej skorzystała na tej umowie. Petro Poroszenko podziękował też prezydentowi Polski za wielką pracę w dziedzinie zbliżenia narodów ukraińskiego i polskiego. W ocenie prezydenta Poroszenki relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były na tak wysokim poziomie. Ukraina jest w trudnej sytuacji w związku z konfliktem z Rosją i musi szukać wsparcia m.in. krajów UE, a liderem tego wsparcia jest właśnie Polska – zaznaczył ukraiński prezydent.

Miejscem oficjalnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy stał się Pałac Potockich we Lwowie. Przed rozpoczęciem rozmowy wysokich gości przywitali władze miasta i obwodu lwowskiego. Przez kilka minut dziennikarze byli świadkami rozmowy obu prezydentów, rozmowa miała charakter zamknięty i trwała 40 minut. Po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy odbył się briefing.

– Pan prezydent po raz ostatni był gościem we Lwowie 25 lat temu. To prawie ostatni rok istnienia Związku Radzieckiego. Dzisiaj zapoznał się z nowym Lwowem, pięknym, otwartym, gościnnym – powiedział Poroszenko i dodał: Głowa państwa polskiego, prezydent RP Pan Bronisław Komorowski zawsze wspomaga Ukrainę. Wspomaga ukraiński naród i jako prezydent jestem mu wdzięczny. W trakcie naszego spotkania omówiliśmy cały wachlarz współpracy dwustronnej, koordynacji naszych działań na szczeblu unijnym i perspektywy na przyszłość.

{gallery}gallery/2015/komorowski_wizyta{/gallery}

Prezydent Komorowski powiedział m.in.: „Cieszę się, że jednym z ostatnich akcentów w kontaktach międzynarodowych jest właśnie dzisiejsze spotkanie z prezydentem Ukrainy we Lwowie przy okazji odbierania przeze mnie doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Lwowskim. To ważny symbol także i mojego zaangażowania we wspieranie dążenia Ukrainy do odnalezienia swojej drogi wiodącej ku funkcjonowaniu w ramach integrującej się Europy. Bo przecież Lwów to nie tylko miasto polskich nostalgii, polskich wspomnień. To także i Piemont ruchu narodowego ukraińskiego. Ale dzisiaj to przede wszystkim Piemont marzenia o Ukrainie integrującej się ze światem Zachodnim. Polska wspiera dążenia Ukrainy do utrzymania swojej niepodległości i integralności terytorialnej. Nie tylko ze względów emocjonalnych, które są ważne i cenne, ale przede wszystkim ze względów racjonalnych”.

Polscy i ukraińscy dziennikarze mogli zadać po jednym pytaniu. Pytanie do Bronisław Komorowskiego dotyczyło jego planów po zakończeniu kadencji. Zapowiedział, że po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa państwa założy instytut, którego działalność będzie skupiać się m.in. na relacjach polsko-ukraińskich.

Ostatnim punktem wizyty do Lwowa prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 2 lipca 2015 roku było spotkanie z Polakami z Ziemi Lwowskiej w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Polski prezydent wręczył odznaczenia państwowe grupie osób. Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej i uczelnianej, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie został odznaczony ukraiński generał broni narodowości polskiej Ludwik Kobierski. Nagrodę odebrała wdowa po generale. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała lwowianka Barbara Zajdel i dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (byłym Stanisławowie) Maria Osidacz. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała polska poetka ze Lwowa Krystyna Angielska.

Po wręczeniu nagród Bronisław Komorowski zapoznał się z obecnymi na sali działaczami organizacji polskich ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej.

– Cieszę się, że możemy się spotkać – powiedział Bronisław Komorowski. – Patrzę ze wzruszeniem na państwa i tak sobie myślę: ile jest ciekawych, niezwykłych życiorysów. Niezwykłych dokonań także, niełatwego trwania i pracy na rzecz polskości. Za wszystko serdecznie dziękuję i cieszę się, że części z państwa mogłem podziękować wręczając odznaczenia w imieniu narodu polskiego. Jeszcze raz dziękuję zarówno za pracę na rzecz utrzymania polskości jak i za pracę na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich. Serdecznie chcę podziękować również osobom zasłużonym dla odzyskania i uruchomienia Domu Polskiego we Lwowie.

Bronisław Komorowski podziękował zespołowi z Drohobycza, który uświetnił uroczystość swoim występem.

Podczas wizyty we Lwowie 2 lipca 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia

Odznaczeni za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej i uczelnianej, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie Ludwik KOBIERSKI

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pawło TKACZUK

ZŁOTYM KRZYŻEM
ZASŁUGI
Igor RYŃSKYJ

Za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej, za krzewienie polskości

ZŁOTYM KRZYŻEM
ZASŁUGI
Krystyna ANGIELSKA

SREBRNYM KRZYŻEM
ZASŁUGI
Maria OSIDACZ,
Barbara ZAJDEL

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 13 (233) 17 lipca – 13 sierpnia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X