Prezentacja historii Akademii Ostrogskiej

Narodowy Uniwersytet „Ostrogska Akademia” i Konsulat Generalny RP w Łucku zapraszają na prezentację encyklopedii „Ostrogska Akademia XVI-XVII wieków”, która odbędzie się 27 marca 2012 roku o godz. 14:00 w siedzibie Wołyńskiej Galerii Sztuki, Łuck, ul. Łesi Ukrainki 24a.

 

„Encyklopedia Ostrogska XVI-XVII wiek” – jest publikacją, w której maksymalnie skoncentrowano materiały o pierwszej wyższej uczelni Wschodniej Europy.

Wiele miejsca w publikacji poświęcono bezpośredniej działalności Akademii w XVI-XVII wiekach, działaczom z nią związanym. Przedstawione są też kwestie tzw. Biblii Ostrogskiej, w przygotowaniu której prawdopodobnie brali udział studenci uczelni.

 

Artykuły w publikacji mają różną objętość zależnie od tematu, stanu i ilości źródeł oraz stanu zgłębienia tematyki. Autorzy wykorzystali osiągnięcia poprzedników, odnotowując to w przypisach i robiąc odnośniki do źródeł archeograficznych i materiałów archiwalnych.

Zamieszczone artykuły dzielą się na następujące kategorie:

 

Ogólne, dotyczące Akademii Ostrogskiej w socjokulturowym aspekcie, jej funkcjonowania;

 

 

Osobiste artykuły profesorów uczelni, działaczy kultury XVI-XVII wieków;

 

Artykuły o Ostrogskiej drukarni i jej wydaniach; artykuły badaczy historii Ostroga i Akademii z XIX-XX wieków;

 

Przegląd znanych mieszkańców Ostroga, włączając w to prace współczesnych badaczy, działaczy kultury, którzy sprzyjali zachowaniu pamięci o Akademii.

Szczególną częścią publikacji są graficzne materiały ilustracyjne – kolorowe i czarno-białe fotografie, reprodukcje grafiki i portretów, ikon i rzeźby. Publikacja ma znaczenie zarówno naukowe, jak i ogólnopoznawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X