Prawie 60 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

Prawie 60 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

W tegorocznej edycji konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” MSZ dofinansuje 136 projektów na łączną kwotę ponad 59 mln złotych. Konkurs ma na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą m.in. w zakresie mediów polonijnych, infrastruktury szkolnej i polonijnej oraz nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce.

Wśród ofert, które zostaną dofinansowane znalazły się projekty wspierające rozwój oświaty polskiej na Ukrainie, Litwie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dotacje MSZ przeznaczone zostaną także na remonty Domów Polskich, odrestaurowanie miejsc polskiej pamięci narodowej na Białorusi i Ukrainie oraz ochronę dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny. Resort wesprze ponadto projekty sprzyjające wzmacnianiu pozycji środowisk polskich w wielu krajach, w tym np. w Mołdawii oraz zachęcające do rozwijania więzi i kontaktów z Polską. Priorytety współpracy z polską diasporą zostały ogłoszone publicznie i były konsultowane w Polsce i na świecie: wypowiedziało się łącznie 147 organizacji, stowarzyszeń, resortów i osób fizycznych.

Do konkursu zgłoszono 372 oferty, w tym wielu podmiotów, które z MSZ dotychczas nie współpracowały. Postępowanie konkursowe było otwarte dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce i działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. W konkursie mogły startować nie tylko organizacje pozarządowe, ale także samorządy terytorialne, uczelnie wyższe, instytucje badawcze. Oferty oceniała kilkudziesięcioosobowa komisja konkursowa. Aby zagwarantować maksymalną obiektywność procedury, w jej skład weszli nie tylko przedstawiciele 12 departamentów resortu dyplomacji, ale także przedstawiciele instytucji zewnętrznych oraz mentorzy – byli ambasadorowie.

Niezależnie od konkursu, MSZ na co dzień współpracuje z wielomilionową (18-20 mln osób) polską diasporą poprzez sieć placówek dyplomatyczno-konsularnych. Rocznie placówki zagraniczne RP realizują ponad dwa tysiące projektów (w 2013 r. o wartości 25 mln zł). Ich integralną częścią i strategicznym celem jest promocja dobrego wizerunku Polski, popularyzacja osiągnięć transformacji i rozwoju państwa polskiego w ostatnim ćwierćwieczu.

Źródło: msz.gov.pl


Pełna lista laureatów konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2014”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X