Pomożemy młodzieży z zagranicy

Pomożemy młodzieży z zagranicy

W czasie XXII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinem Komołowskim rozmawiała dziennikarka „Kuriera” Sabina Różycka.

Panie Prezesie, jaki jest udział „Wspólnoty Polskiej” w Forum Ekonomicznym w Krynicy?
Wzięliśmy udział finansowy i organizacyjny. To jest forum, które skierowane jest na Wschód. Zarówno mnie jak i innym członkom Wspólnoty Polskiej dobrze rozmawiało się tu z młodzieżą. Jak wiadomo, zajmujemy się współpracą z polską młodzieżą za granicą. Bardzo interesowało ich wszystko, co związane jest z giełdą pracy. Tutaj mieli spotkanie z przedstawicielami polskiego biznesu. Myśleliśmy, że przyjedzie więcej przedstawicieli samorządów z Litwy. Naszym celem było pogłębić współpracę młodych samorządowców z Litwy i Polski. A tam, gdzie nie ma tej współpracy, żeby ją nawiązać. Będziemy działać w tym kierunku.

Który z paneli Forum najwięcej Pana zainteresował?
Brałem udział w jednym panelu, podczas którego mówiliśmy o związkach zawodowych. Potem miałem spotkanie z młodzieżą ze Wschodu. Chcę podkreślić, że przyjechało dużo młodych ludzi, którzy studiują w Polsce i tutaj zostają. Ci ludzie rzeczywiście chcą tu pozostać. Zachęcam ich jednak do powrotu do swoich krajów, do środowisk polskich. Oni mają być elitą w swoich państwach, elitą polskiego pochodzenia. Chociaż nie mogę podejmować za nikogo decyzji. Ale to są bardzo ważne.

 

Na Litwie to już istnieje. Tam są samorządowcy, radni, burmistrzowie, posłowie do parlamentu europejskiego polskiego pochodzenia. I środowiska polskie szczycą się swoimi reprezentantami w różnych dziedzinach. Więc, tam Polacy mogą lepiej i skutecznie pracować. W innych państwach też potrzebujemy takich elit. I mój apel do młodzieży na Forum był taki, żeby tworzyli elitę w swoich krajach, a my pomożemy ze studiami, stypendiami, wymianą doświadczeń, możemy też organizować szkolenia.

Tekst ukazał się w nr 17 (165) 14–27 września 2012


Czytaj też:

XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy


Teraz wszystko zależy od młodych liderów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X