Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

W warszawskim Zamku Królewskim spotkali się członkowie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Struktura ta została utworzona w 2011 roku z inicjatywy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy.

Obradom przewodniczyli ze strony polskiej: europoseł Paweł Zalewski, natomiast ze strony ukraińskiej: Anatolij Kinach. W obradach wzięli udział także naukowcy, historycy i dziennikarze z Polski i z Ukrainy. Tematem przewodnim obrad Forum była kwestia wydarzeń, które miały miejsce na Wołyniu w 1943 roku.

Po zakończeniu obrad Forum, odbyła się konferencja prasowa, podczas której głos zabrali obaj współprzewodniczący Forum. Paweł Zalewski wyraził zadowolenie z faktu, iż dyskusja wokół kwestii Wołynia dotyczyła nie tyle faktów, co ich interpretacji, w tym znaczenia terminu „ludobójstwo” stosowanego wobec ofiar. Według słów Pawła Zalewskiego, dyskusja nad tymi sprawami powinna być wyłączona z bieżącej dyskusji politycznej w stosunkach polsko-ukraińskich. Polityka Polski czy Ukrainy nie może być uzależniona od kwestii historycznych. Podkreślił także, że Polska nie obwinia ani nie potępia narodu ukraińskiego, ale samą zbrodnię jako taką.

Anatolij Kinach wyraził zadowolenie, że obrady Forum przyczyniają się do pojednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Podkreślił także znaczenie tego organu jako instrumentu dla rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wielu różnych aspektach, która będzie przyczyniać się do dalszego zbliżenia pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X