Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie

Wydawnictwo „Grani-T” i Instytut Polski w Kijowie prezentują dwutomowy przewodnik podróżnika i dziennikarza Dmytra Antoniuka, współpracownika „Kuriera Galicyjskiego”, poświęcony polskim zamkom i rezydencjom na Ukrainie. Prezentacje odbędą się w Kijowie, Winnicy, Kamieńcu Podolskim, Tarnopolu, Iwano-Frankowsku, Lwowie, Łucku i Żytomierzu.

 

Polskie zamki i pałace na Ukrainie to budowle owiane nimbem tajemniczości i legend. Wieje od nich duch dawnych epok.

 

 

 

Pobudzają naszą wyobraźnię i starannie chronią swe tajemnice, których wiele jeszcze pozostało do odkrycia. Okazuje się, że pozostało ich na Ukrainie o wiele więcej niż sobie wyobrażamy.

Większość zamków i rezydencji szlacheckich wybudowali na Ukrainie polscy królowie, magnaci, hetmani. Jeżeli podliczyć ilość zabytków, opisanych w obu częściach przewodnika Dmytra Antoniuka, otrzymamy szokującą cyfrę 470! Ale i ona nie jest pełną. Autor ma nadzieję, graniczącą z pewnością, że istnieją jeszcze inne rezydencje, których on jeszcze nie odkrył. W publikacji przedstawione są zabytki z prawobrzeżnej Ukrainy, choć są i wyjątki.

W pierwszej części autor przytacza historię polskich gniazd rodowych, poczynając od średniowiecza, a kończąc na okresie baroku. Druga część poświęcona jest rezydencjom z epoki klasycyzmu i do 1939 roku. Opis każdego pałacu mieści fascynujące opisy życia jego mieszkańców (Grocholskich, Sobańskich, Potockich, Sieniawskich, Branickich itd.). W opisach znajdziemy również charakterystyki najbardziej cennych przedmiotów, zmiany w architekturze poszczególnych obiektów na przestrzeni wieków, ich stan obecny.

Autor apeluje by zwracać szczególną uwagę na te zabytki, które znalazły się na granicy zniknięcia, nie omija, w swych wędrówkach i tych obiektów, które na pozór nie są przedmiotem zainteresowania turystów.

Przewodnik zawiera również aktualne informacje o infrastrukturze, drogach dojazdowych, jak również osobiste wrażenia i przygody autora w czasie badań spuścizny Polaków na Ukrainie. Publikacja czyta się lekko i jest pewnym rodzajem notatek z podróży.

Kalendarz prezentacji:

Kijów, 17 marca, godz. 15:00, klub „Kult Ra”, ul. Wołodymyrska, 4;
28 marca, godz. 19:00, Budynek Uczonych, ul. Wołodymyrska, 45a;


Winnica, 19 marca, 16:00, Winnicka Wojewódzka Biblioteka Naukowa im. K. A. Timiriaziewa, ul. Soborna, 73;


Kamieniec Podolski, 20 marca, 11:30, Kamieniecki Narodowy Uniwersytet im. I. Ogijenka, (ul. Suworowa, 52 – korpus ekonomiczny);


Tarnopol, 20 marca, 19:00, art-klub „Koza”, bulwar Szewczenka, 23;
21 marca, 11.00, Tarnopolski Instytut Technologii Informacyjnych i Socjalnych (ul. Tancorowa 51);


Iwano-Frankowsk, 21 marca, 19:00, art-kawiarnia „Marmuliada”, ul. Czornowoła, 23, Stara Forteca;


Lwów, 22 marca, 19:00 art-kawiarnia „Kwartyra 35”, ul. Ormiańska, 35;

 

Łuck, 23 marca, 11:40, Biblioteka Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ł. Ukrainki, ul. Wynnyczenka, 20a;

 

Żytomierz, kwiecień, Wojewódzka Uniwersalna Biblioteka Naukowa im. Olżycza, bulwar Nowy, 4.

 

Презентація путівника, присвяченого польським замкам та резиденціям

Видавництво „Грані-Т” та Польський інститут у Києві представляють путівники досвідченого мандрівника, журналіста і співпрацівника Ґазети Кур’єр Ґаліцийський Дмитра Антонюка, присвячені польським замкам та резиденціям на території України. Презентації відбудуться у Києві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Тернополі, Івано-Франківську, Львові, Луцьку та Житомирі.

Замки й палаци – найтаємничіша архітектура, від якої віє живим духом старовини. Вони хвилюють уяву і старанно оберігають свої таємниці, чимало з яких іще можна відкрити. Виявляється, що їх збереглося в Україні набагато більше, ніж прийнято вважати.

Більшість замків і шляхетських резиденцій звели колись на наших теренах польські королі, магнати і військові діячі. Якщо рахувати кількість пам’яток, представлених у обох частинах праці Дмитра Антонюка, то вийде цифра 470! І вона неостаточна, оскільки автор сподівається, що, можливо, існують й інші резиденції польських родин, які він ще не відкрив. В книгах описані пам’ятки більшості правобережних областей України, за невеликим винятком.

В першій частині автор представляє історію польських родових гнізд, починаючи від часів середньовіччя і закінчуючи добою бароко; у другій мова йде про польські резиденції від епохи класицизму і до 1939 року. Опис майже кожного палацу чи замку містить захопливі історії життя його мешканців (Ґрохольських, Собанських, Скібнєвських, Потоцьких, Сенявських Браницьких тощо), разом із детальними даними про найбільш цінні речі, які вони там мали, метаморфози зовнішнього вигляду споруди, яких вона зазнавала з плином часу, її сучасний статус і стан.

Автор закликає звертати якнайпильнішу увагу на ті пам’ятки, які опинились на межі зникнення, тож не оминає резиденції і замки, які на перший погляд вже не становлять інтересу для туристів. Путівники містять корисну інформацію про інфраструктуру і дороги, а також особисті враження, а почасти і пригоди, пов’язані із дослідженням архітектурного спадку поляків в Україні. З огляду на це книжки читаються легко і в певній мірі є різновидом мандрівних дорожніх нотаток.

Презентації відбудуться:


Київ 17 березня, 15:00, клуб „Культ Ра” (вул. Володимирська 4);

28 березня, 19:00, Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а);


Вінниця 19 березня, 16:00, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73);


Кам’янець-Подільський 20 березня, 11:30, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, (вул. Суворова, 52 – корпус економічного факультету);

 

Тернопіль 20 березня, 19:00, арт-клуб „Коза” (бульвар Шевченка, 23);
21 березня, 11:00, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (вул. Танцорова, 51);

 

Івано-Франківськ 21 березня, 19:00, Арт-кафе „Мармуляда” (вул. Чорновола, 23, Стара Фортеця);

 

Львів 22 березня, 19:00 Арт-кав’ярня „Квартира35” (вул. Вірменська, 35);

 

Луцьк 23 березня, 11:40, Бібліотека Волинського національного університету ім. Лесі Українки (вул. Винниченка, 20а);

 

Житомир (квітень) Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ольжича (бул. Новий, 4);

 

Informacja własna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X