„Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012” po ukraińsku

„Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012” po ukraińsku

9 kwietnia 2014 roku w sali lustrzanej pałacu Potockich we Lwowie odbyła się prezentacja książki „Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012”, tym razem w języku ukraińskim.

Publikacja w języku ukraińskim została uzupełniona o teksty abpa Mieczysława Mokrzyckiego, konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda, przedstawiciela MSZ Ukrainy Wiaczesława Wojnarowskiego oraz dr Agnieszki Sawicz.

Konsul Marcin Zieniewicz po raz kolejny podziękował archiwum MSZ RP za udostępnienie potrzebnych informacji oraz lwowianom, którzy użyczyli materiały, zdjęcia i inne pamiątki ze swoich archiwów domowych.

– Po swojej pracy, wrażeniach, doświadczeniach trzeba zostawić jakiś ślad. Tą książką staraliśmy się ten ślad zostawić. Dla mnie rzeczą oczywistą było, że ten ślad musi powstać i istnieć w języku ukraińskim. Pragniemy pokazać jak polska placówka dyplomatyczna tutaj na zachodniej Ukrainie w spokoju, w dynamicznym rozwoju mogła przyczyniać się do wzrostu znaczenia i jakości polsko-ukraińskich kontaktów – powiedział konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd.

Małgorzata Mroczkowska z MSZ RP zaznaczyła, że książka będzie promowana również w Warszawie, żeby Polacy wiedzieli jak wielką role odgrywa konsulat polski we Lwowie dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy.

(Fot. Eugeniusz Sało)

– Ta książka daje możliwość zrozumieć, że konsulat to nie tylko instytucja, która zajmuje się wyłącznie sprawami obywateli i wydawaniem wiz. Dzięki wieloletniej pracy, wysiłkom konsula generalnego, wszystkich jego poprzedników i współpracowników zrobiono wiele dobrego dla rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy. Dzisiaj z radością i dumą możemy brać udział w Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem”, Dniach Dobrosąsiedztwa oraz innych ważnych imprezach – zaznaczył Wiaczesław Wojnarowski, przedstawiciel MSZ Ukrainy.

Pod koniec osoby na sali dzieliły się własnymi wspomnieniami oraz dziękowali za długą i owocną współpracę z jedną z największych polskich placówek konsularnych na świecie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze książki z dedykacjami od autorów.

W prezentacji wzięli udział inicjator projektu konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, koordynator konsul Marcin Zieniewicz, Małgorzata Mroczkowska, przedstawiciel MSZ RP, Wiaczesław Wojnarowski, przedstawiciel MSZ Ukrainy, Roman Czmełyk, dyrektor Lwowskiego Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego, wydawca Bernard Nowak oraz tłumacz Oleh Hirnyj.

Wśród zaproszonych gości licznie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, społeczności polskiej, korpusu dyplomatycznego, władze miasta i obwodu lwowskiego m.in. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, bp Benedykt Aleksijczuk z Kościoła Grekokatolickiego, ks. Tadeos Geworgian z Kościoła Ormiańskiego, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Waldemar Strzałkowski i Rita Stokłosa, Krzysztof Szczepanik, naczelnik Wydziału Wiedzy Historycznej BAZI, ambasador Roman Łubkiwski, senior korpusu dyplomatycznego we Lwowie, Lew Zacharczyszyn, przedstawiciel Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Pawło Chobzej z Lwowskiej Rady Obwodowej oraz Tatiana Chabibrachmanowa, naczelnik Wydziału Zagranicznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że książka „Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012” została wydana w 2012 roku, z okazji 25-lecia polskiego urzędu konsularnego we Lwowie i zawiera wspomnienia wszystkich konsulów generalnych. Kilka rozdziałów poświęcono działalności konsulatu.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 7 (203) 15-28 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X