Polska na gazie łupkowym

23 marca 2012 r., w 190. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, odbędzie się w Warszawie konferencja pt. „Polska na gazie łupkowym”. Lokalne perspektywy globalnego biznesu. Honorowy patronat objęli: minister skarbu Mikołaj Budzanowski i Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Piotr Woźniak.

 

Podczas konferencji omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z wydobyciem gazu łupkowego na terenie Polski. To jedyne tego typu spotkanie skierowane do przedstawicieli samorządów, wspólnot lokalnych, przedsiębiorców i mediów.

 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa plenerowa poświęcona pionierom przemysłu naftowego i gazowego na ziemiach polskich. Organizatorami są: Instytut Koźmiana i Pracodawcy RP.

Partnerami instytucjonalnymi konferencji są: Centralna Biblioteka Rolnicza, Związek Powiatów Polskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Urzędy Marszałkowskie Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Państwowe Instytuty Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny. Partnerem strategicznym konferencji jest PGNiG SA.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie i potwierdzić swój udział. Liczba miejsc ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 marca 2012 r.

+48 694 977 799
karol.morawski@kozmian.pl

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, oddział Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X