-a A+

KOD PRENUMERATY УКРПОШТА  68416

Cena prenumeraty pocztowej:

1 miesiąc – 3,50 hrywien

3 miesiące – 10,50 hrywien

6 miesięcy – 21,00 hrywien

12 miesięcy – 42,00 hrywny.

Pismo można też nabyć w naszej redakcji, a także w kioskach "Ukr Poczty".

Cena pisma

Ukraina - 4,00 UAH + koszt wysyłki

Polska  - 5,00 PLN razem z kosztami wysyłki.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.