Pod skrzydłami Orła Białego

Pod skrzydłami Orła Białego

14 grudnia w Teatrze Lalek we Lwowie odbyło się walne zebranie miejskiej obywatelskiej Organizacji Związek Polaków „Orzeł Biały”. Sprawozdanie z działalności złożył prezes organizacji Sergiusz Łukianenko. Wyznał, że jeszcze rok temu Orzeł Biały zaczynał od trzech osób, a obecnie zrzesza 301 członków. Skąd oni się wzięli? Ponieważ była nisza dla osób polskiego pochodzenia należących do średniego i młodego pokolenia.

Członkowie Orła Białego pragną przede wszystkim poznać język polski oraz historię i kulturę Polski – opowiada prezes. 30% osób posiada Kartę Polaka. Są to przeważnie osoby średniego i młodego pokolenia. Jest również sporo osób starszych. Zauważyłem wśród nich nawet Janusza Juchnickiego, znanego aktora Ukraińskiego Narodowego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej. Członkowie organizacji chętnie uczestniczą w różnych akcjach środowiska polskiego Lwowa: jedzili do Huty Pieniackiej, porządkowali groby na Cmentarzu Łyczakowskim, brali udział w Polskiej Majówce w Brzuchowicach, zaangażowali się też w akcję Światełko Pamięci.

Zarząd organizacji założył też swoją bibliotekę. Odbyło się dwa wyjazdy członków organizacji do Przemyśla. Sergiusz Łukianenko pokreślił, że bardzo zależało im na nawiązaniu współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. „W końcu nas zaakceptowali – powiedział. – Obecnie mam wrażanie, że od zawsze współpracowaliśmy z konsulatem”. Nawiązując do strategii Orła Białego na rok 2013, Łukianenko opowiedział o pomyśle na założenie poradni prawniczej ponieważ wśród członków organizacji są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem prawniczym. Organizacja planuje też utworzenie wydziału kultury i organizowanie różnych imprez artystycznych. Prezes mówił też rozwoju współpracy z innymi polskimi organizacjami społecznymi we Lwowie, na Ukrainie oraz z partnerami w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X