Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków

W dniu 11 czerwca 2018 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyło się pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla badania relacji wzajemnych 1917-1921. Komisja, powołana została w Kijowie 22 marca 2018 przez Studium Europy Wschodniej UW i Akademię Kijowsko-Mohylańską.

W skład Komisji (wzorowanej na funkcjonującej już Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków) wchodzą wybitni znawcy tematu, badacze z Polski i Ukrainy: Jan Jacek Bruski (współprzewodniczący), Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej), Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN), Jan Pisuliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Stanisław Stępień (Południo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu), Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie / IPN), dr Olena Betlij (Akademia Kijowsko-Mohylańska), dr Hennadij Korolow (Instytut Historii Ukrainy NANU), dr Natalia Makowska (dyrektor Państwowego Archiwum Najwyższych Organów Władzy), dr Oleh Pawłyszyn (Uniwersytet Lwowski), dr Walentyna Piskun (Instytut Archeografii NANU), dr Maksym Potapenko (Uniwersytet w Niżynie), dr Witalij Skalski (AKM/ Instytut Historii Ukrainy NANU), Władysław Werstiuk (współprzewodniczący, Instytut Historii Ukrainy NANU), prof. Ola Hnatiuk (sekretarz, Studium Europy Wschodniej).

Uroczystego otwarcia pierwszego posiedzenia Komisji dokonał jej pomysłodawca i przewodniczący, dyr Jan Malicki. Następnie dr Walentyna Piskun (która w dniu posiedzenia zastępowała Władysława Werstiuka) i prof. Jan Jacek Bruski wygłosili dwa doskonałe referaty poświęcone relacjom polsko-ukraińskim okresu 1917-1921. Posiedzenie zakończyła krótka dyskusja, po której członkowie Komisji udali się do centrum konferencyjnego w Jachrance, gdzie wspólnie pracować będą do środy, 13 czerwca.

{youtube}kBiLmj5o7Kg{/youtube}

– W sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW doszło do oficjalnego rozpoczęcia pracy polsko-ukraińskiej komisji do badań relacji wzajemnych w latach 1917-1921. Komisja została powołana przez dwie instytucje naukowe: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademię Kijowsko-Mohylańską. Celem komisji, która składa się z ośmiu członków z obu stron, zawodowych historyków, są przygotowywania zbiorów dokumentów poświęconych relacji wzajemnych 1917-21 – powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

– Wspólna polsko-ukraińska komisja powstała jeszcze w lutym. Oficjalnie ogłoszony został skład komisji w kwietniu tego roku, a 11 czerwca rozpoczęliśmy pierwsze wspólne posiedzenie polsko-ukraińskiej komisji do spraw badania relacji wzajemnych w latach 1917-1921. Komisję reprezentują z obu stron historycy, z różnych regionów Polski i Ukrainy, specjalizujący się właśnie w tym okresie. Nie koniecznie zajmujących się badaniem stosunków polsko-ukraińskich, ale właśnie szukających wspólnego pola badań – powiedziała prof. Ola Hnatiuk, sekretarz komisji.

– Jestem przekonany, że istnieje wielka potrzeba, żeby taka wspólna komisja historyków Polski i Ukrainy powstała, żeby zaczęła pracę, może na innych zasadach jak komisje, które działały poprzednio, które przygotowywały potężne tomy najróżniejszych wydawnictw, które zalegają na dzień dzisiejszy w szafach i nie mają przełożenia na opinię społeczną – zaznaczył płk rezerwy Tadeusz Krząstek ze Studium Europy Wschodniej UW.

– Rozpoczynając prace nowej komisji, która zajmie się okresem wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich w latach 1917-1921, chcielibyśmy przede wszystkim wznowić dialog historyczny polsko-ukraiński, który w ostatnim czasie, niestety, zamarł. Wydaje nam się, że właśnie ten wybrany okres jest bardzo dobrym pretekstem, dobrym momentem, w którym możemy się zastanowić nad stosunkami, relacjami wzajemnymi. Mamy tam zarówno moment bardzo kontrowersyjny, konfliktowy, mamy wojnę polsko-ukraińską o Lwów, o Galicję Wschodnią, ale mamy też momenty współdziałania, które by warto za eksponować, mamy układ warszawski 1920 roku, wspólną polsko-ukraińską wyprawę na Kijów. Chciałbym jednak zauważyć, że w założeniach inicjatorów komisji nie jest skupianie się tylko na tej stronie wzajemnej historii, ali i na historii politycznej, historii militarnej, chcielibyśmy pokazać szerszy spektrum wzajemnych relacji, a więc zajęcia również tematyką historii społecznej, tematyką życia codziennego, których nie da się tak po prostu zamknąć w kategoriach konfliktu, albo politycznego współdziałania. Chcielibyśmy też, żeby działalność naszej komisji troszkę odbiegała od działalności podobnych komisji funkcjonujących już w przyszłości. Nie chcemy tutaj takiego wyraźnego podziału na polską i ukraińską, tworzenia jakiś dwóch narodowych przeciwstawnych stanowisk. Zebraliśmy się w grupie historyków specjalistów zajmujących się od lat tą tematyką i chcemy wspólnie pracować. Nie reprezentować jakiegoś jednego stanowiska, tylko wspólnie pracować nad zagadnieniami, które nas interesują. Wydaje mi się, że tą drogą możemy zbliżyć się do jakiegoś porozumienia, zrobić może mały krok na przód – podsumował prof. Jan Jacek Bruski, współprzewodniczący komisji.

Źródło: studium.uw.edu.pl

Czytaj także: Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X