Pauliści we Lwowie

Pauliści we Lwowie

List do redakcji

W środę popielcową 5 marca 2014 r. przybyli z Polski do Lwowa dwaj kapłani ze zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Świętego Pawła (pauliści). Misją naszego zgromadzenia, założonego 100 lat temu we Włoszech przez błogosławionego Jakuba Alberionego (1884-1971) jest ewangelizacja poprzez środki społecznego przekazu. W Polsce pauliści realizują swoją misję poprzez wydawnictwo Edycję Świętego Pawła, które publikuje książki, CD, DVD, biblijne gry komputerowe (www.edycja.pl). Wydawnictwo znane jest także z publikacji najnowszego tłumaczenia Pisma Świętego w języku polskim (tzw. Biblii Paulistów), które od roku 2008, kiedy to ukazało się na rynku księgarskim, zyskało ogromną popularność i uznanie. Pauliści prowadzą w Polsce także własne księgarnie katolickie: w Częstochowie, Katowicach i Lublinie. Zgromadzenie obecne jest także w Internecie, prowadząc portal dla rodzin www.magazynfamilia.pl; stronę poświęconą edukacji medialnej www.edycja.org.pl; oraz stronę duszpasterstwa młodzieżowego z Lublina www.tymoteusz8.pl. Edycja Świętego Pawła wydaje w Polsce także dwa czasopisma liturgiczne: tygodniowy biuletyn „Dzień Pański” oraz miesięcznik z czytaniami liturgicznymi i obrzędami mszy świętej „Od Słowa do Życia”.

Pierwszym znakiem obecności paulistów we Lwowie jest księgarnia, która zapoczątkowała swoją działalność w Wielki Wtorek 15 marca 2014 r. Znajduje się ona w siedzibie Kurii Metropolitarnej przy ul. Winniczenki 32. Księgarnia otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania kurii (od godz. 9 do 15). Mieści się ona na parterze budynku, wejście przez bramę główną.

Chcemy, aby księgarnia ta oferowała publikacje książkowe dla dorosłych i dzieci, tak w języku polskim jak i ukraińskim. W ofercie księgarni już teraz znajdują się tytuły książek wydawanych przez Edycję Świętego Pawła w Polsce, a także publikacje innych polskich u ukraińskich wydawnictw. Możemy także na zamówienie sprowadzić z Polski i Ukrainy każdą inną książkę. Oprócz książek, w księgarni można nabyć dewocjonalia oraz to, czego potrzebują kapłani do odprawiania mszy św.: paramenty liturgiczne, hostie, komunikanty oraz wino mszalne.

Pauliści przybyli na Ukrainę z myślą o działalności ewangelizacyjnej poprzez środki społecznego przekazu. Chcemy założyć tutaj wydawnictwo, które będzie publikowało książki w języku ukraińskim, czy to autorów z Ukrainy, czy też tłumaczenia z języków obcych. Chcemy wykorzystać nasze wcześniejsze doświadczenia z naszej pracy w Polsce, we Włoszech i w Niemczech, oczywiście uwzględniając specyfikę Kościoła na Ukrainie, aby służyć jak najlepiej wszystkim chrześcijanom w tym kraju.

Myślimy także o pracy na polu edukacji medialnej, formując wiernych do odbioru i wykorzystania mediów, aby przyniosły one pożytek duchowy i kształtowały człowieka na dobrego chrześcijanina. Założyliśmy już stronę internetową w języku ukraińskim prezentującą nasze zgromadzenie i nasz charyzmat: www.paulisty.org.

Pauliści tworzą wraz z dziesięcioma innymi zgromadzeniami i instytutami życia konsekrowanego Rodzinę Świętego Pawła, której wspólnym założycielem jest błogosławiony Jakub Alberione. Na Ukrainie, w Chmielnickim, są od wielu lat obecne siostry Uczennice Boskiego Mistrza, należące do naszej zakonnej rodziny. Chcielibyśmy rozwinąć wspólnie naszą działalność, proponując Kościołowi na Ukrainie charyzmat Rodziny Świętego Pawła. Myślimy o pracy z młodzieżą, a także z rodzinami, w ramach należącego do naszej rodziny Instytutu Świętej Rodziny. Ufamy, że z czasem będziemy także proponowali serie rekolekcji opartych na naszym charyzmacie i w ten sposób formowali wiernych w duchu św. Pawła Apostoła.

Aktualnie księża pracujący we Lwowie, dzięki uprzejmości i ogromnej życzliwości ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego mieszkają na terenie seminarium duchownego we Lwowie- Brzuchowicach. Cały czas trwają poszukiwanie odpowiedniej dla nas siedziby na terenie Lwowa.

Wspólnotę paulistów we Lwowie tworzą dwaj kapłani: o. Mariusz Krawiec, pełniący funkcję przłożonego oraz o. Wojciech Kuzioła, odpowiedzialny za księgarnię i stronę internetową.

W Polsce obaj zakonnicy zajmowali się pracą z mediami: o. Wojciech przez kilka lat pracował jako redaktor w wydawnictwie Edycja Świętego Pawła w Częstochowie i regularnie współpracował z Radiem Jasna Góra, prowadząc tam program. Jest autorem kilku książeczek dla dzieci i dorosłych wydanych przez Edycję Świętego Pawła w Polsce.

o. Mariusz Krawiec był w Warszawie redaktorem naczelnym miesięcznika dla rodzin „Magazyn Familia”, a w ostatnich dwóch latach pełnił w Lublinie funkcję mistrza aspirantatu i postulatu oraz rektora zakonnego seminarium duchownego paulistów. Jest doktorem teologii pastoralnej, ze specjalizacją edukacja medialna.

o. Mariusz Krawiec SSP
Tekst ukazał się w nr 9 (205) za 16-29 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X