Państwowy egzamin z języka Polskiego jako obcego 2012

Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” planuje zorganizować dniach 10–23 lipca br. w Krakowie, dla osób polskiego pochodzenia – posiadających Kartę Polaka i zakwalifikowanych po testach, kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego, zakończony egzaminem państwowym w Krakowie.

 

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne, ciekawy program itp. Zapewniamy również (po otrzymaniu dofinansowania projektu) zwrot kosztów egzaminu w wysokości 60-100 Euro (w zależności od poziomu), dla osób, które uzyskają pozytywny wynik.

Warunkiem udziału w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest: pozytywne zaliczenie testów kwalifikacyjnych oraz posiadanie Karty Polaka

UWAGA: Osoby będące w latach poprzednich uczestnikami kursu nie mogą powtórnie w nim uczestniczyć.

Od kilku lat istnieje możliwość uzyskiwania przez cudzoziemców oraz obywateli polskich na stale mieszkających za granicą urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną www.certyfikatpolski.pl

Wymagania egzaminacyjne oraz zasady przeprowadzania egzaminów spełniają najnowsze standardy Rady Europy w sprawie testowania znajomości języków obcych w Europie.

Po zdaniu egzaminu, na prośbę zainteresowanych, Komisja wydaje certyfikat (opłata 20 Euro) poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na trzech poziomach zaawansowania (poziom podstawowy: B1, poziom średni ogólny: B2, poziom zaawansowany: C2) uznawany w Europie.

Test Kwalifikacyjny
W teście kwalifikacyjnym mogą uczestniczyć także osoby nieposiadające jeszcze Karty Polaka.

Lwów, 31 marca

Uniwersytet im. Iwana Franki, ul. Uniwersytecka 1

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca:
pzborowski@swp.krakow.pl
fax.: +48 12 422 43 55,

Więcej informacji można uzyskać:
Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
http://www.swp.krakow.pl/
pzborowski@swp.krakow.pl
tel./fax +48 12 422 43 55

Koordynator – Piotr Zborowski

+48 12 422 61 58

Tel. informacyjny na Ukrainie:
+380964711309

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X