Papież Franciszek

Papież Franciszek

19 marca swój pontyfikat rozpoczął papież Franciszek. – Nie bójmy się dobroci ani wrażliwości, troszczmy się o całe stworzenie i o wszystkich, przede wszystkim najsłabszych – zaapelował w homilii podczas inauguracji swojego pontyfikatu na placu Świętego Piotra. Podkreślił, że zadaniem biskupa Rzymu jest strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej.

Plac Świętego Piotra zapełnił się już od wczesnych godzin porannych. Wiele osób przyniosło ze sobą powitalne transparenty oraz flagi. Zamiast pancernym papamobile z kuloodpornymi szybami, papież Franciszek wjechał na inauguracyjną mszę św. białym odkrytym jeepem. Zgromadzeni na placu św. Piotra powitali go brawami i okrzykami. Ojciec Święty z uśmiechem pozdrawiał tłumy i błogosławił podawane mu dzieci. W pewnym momencie zszedł z podestu samochodu i podszedł do niepełnosprawnego młodego człowieka. Papież pobłogosławił go i udał się w stronę Bazyliki Watykańskiej. W trakcie przejazdu przez plac św. Piotra papież Franciszek serdecznie witał się z wielojęzycznym tłumem, a wyraz swemu zadowoleniu dawał między innymi wznosząc kciuk w geście „OK”. Z ruchu jego ust można było odczytać, że witał wiernych także mówiąc „ciao”.

Na placu św. Piotra rozpoczęła się msza inaugurująca pontyfikat papieża Franciszka. Papież otrzymał paliusz i pierścień Rybaka, a także przyjął od kardynałów przysięgę posłuszeństwa. Wraz z Ojcem Świętym mszę koncelebrowało 180 kardynałów i biskupów. Wśród koncelebransów byli patriarchowie katolickich Kościołów wschodnich, a także przełożeni zgromadzeń zakonnych franciszkanów i jezuitów.

Ewangelia została odśpiewana po grecku, w języku oryginalnym Nowego Testamentu.

W homilii wygłoszonej podczas mszy inaugurującej pontyfikat, papież Franciszek po raz kolejny wszystkich zaskoczył. Wcześniej wielokrotnie podkreślano, że papieska homilia inauguracyjna, tradycyjnie uważana jest za prezentację programu pontyfikatu, tymczasem Ojciec Święty w znacznej mierze skoncentrował się na treściach Pisma Świętego oraz zaapelował do wszystkich zajmujących odpowiedzialne stanowiska, a także ludzi dobrej woli o otoczenie opieką stworzenia i Bożego planu wypisanego w naturze tak, aby znaki zniszczenia i śmierci nie towarzyszyły naszemu światu.

Po mszy papież Franciszek spotkał się w bazylice Świętego Piotra z przybyłymi do Watykanu oficjalnymi delegacjami państw i organizacji międzynarodowych, w tym z polską parą prezydencką.

Tuż po zakończeniu inauguracyjnej mszy św. na papieskim Twitterze pojawił się pierwszy „wtorkowy” wpis.

Habemus papam (łac. mamy papieża) - w Kościele katolickim łacińska formuła, wygłaszana po dokonaniu wyboru nowego papieża przez konklawe (Fot. tvn24.pl)

Kim jest nowy papież?
Papież Franciszek ma 76 lat. Nowy papież jest prosty i pokorny, a pomimo swoich lat – ma dużo sił psychicznych i duchowych. Jest skromny jak św. Franciszek z Asyżu i konserwatywny. Jak każdy Argentyńczyk, tańczy tango i kocha piłkę. Sam o sobie mówi „papież z końca świata”.

Jorge Mario Bergoglio urodził się w Buenos Aires. Pochodzi z wielodzietnej rodziny – ma czworo rodzeństwa. Jest potomkiem włoskiego imigranta, dlatego mówi biegle po włosku, choć z lekkim hiszpańskim akcentem.

Studia w seminarium rozpoczął po obronie dyplomu z chemii. W 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie kontynuował naukę. Święcenia kapłańskie Jorge Bergoglio przyjął w 1969 roku. Był prowincjałem jezuitów w Argentynie. W 1998 roku został mianowany arcybiskupem, mimo, że zawsze starał się unikać wysokich stanowisk. Bergoglio został wyniesiony do godności kardynalskiej w 2001 roku przez papieża Jana Pawła II.

Zamiast korzystać z usług kierowcy, kardynał Bergoglio wolał jeździć autobusem. Sam przygotowywał sobie posiłki. W 2001 roku udał się do hospicjum dla chorych na AIDS, by umyć ludziom nogi. Taki jest człowiek z „końca świata”, który został papieżem. Nowy papież to człowiek wielkiej pokory i miłości. Dotychczasową posługą dla Kościoła pokazywał, że potrzebującym należy dawać całe serce.

W pierwszym spontanicznym komentarzu tuż po wyborze papieża o. Wojciech Ziółek SJ powiedział, że święty Ignacy Loyola (założyciel jezuitów) nakazując jezuitom ślubowanie szczególnego posłuszeństwa Ojcu Świętemu nie mógł przypuszczać, że jeden z nich zostanie papieżem.

Papież Franciszek podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat (fot. Ettore Ferrari/PAP/EPA)

Pierwsze spotkania i uroczystości z udziałem papieża Franciszka
W środę, 20 marca, podczas spotkania z przedstawicielami innych wyznań i religii papież Franciszek zapewnił o swej zdecydowanej woli podążania śladami swych poprzedników drogą dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Papież oświadczył: „Chcę to powtórzyć – kościół katolicki świadomy jest wagi, jaką ma krzewienie przyjaźni i poszanowania między mężczyznami i kobietami odmiennych tradycji religijnych”.

Papież mówił też o tym, że „człowiek ma pragnienie Absolutu”. „Nie może wziąć góry wizja, która sprowadza człowieka do tego, co produkuje i co konsumuje”. Wyraził opinię, że to „jedna z najbardziej niebezpiecznych pułapek naszych czasów”.

Przemówienie powitalne podczas audiencji wygłosił ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Formalny zwierzchnik prawosławia z wielkim uznaniem wypowiedział się o tym, że Franciszek „wybrał prostotę” jako kryterium swej posługi. Bartłomiej ocenił, że jest to „jasny znak, który napełnia nadzieją wiernych i wszystkich ludzi na całym świecie”.

Przed spotkaniem w Sali Klementyńskiej papież przyjął na osobnych audiencjach Bartłomieja I oraz metropolitę Hilariona z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

We czwartek, 21 marca papież Franciszek zaprosił ubogich z Rzymu na mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek – podały włoskie media. Nowy papież poprosił rzymską Caritas, wspólnotę świętego Idziego i inne organizacje dobroczynne o rozdanie ich podopiecznym trzech tysięcy kart wstępu do bazyliki świętego Piotra na wieczorną mszę w Wielki Czwartek. Gest ten będzie, jak się zauważa, potwierdzeniem kilku wcześniejszych wypowiedzi nowego biskupa Rzymu, który dał wyraźnie do zrozumienia, że troska o najuboższych będzie jednym z najważniejszych fundamentów jego posługi.
W trakcie przejazdu przez plac Św. Piotra papież Franciszek serdecznie witał się z wielojęzycznym tłumem (Fot. se.pl)W piątek, 22 marca papież Franciszek spotkał się z korpusem dyplomatycznym. Nowy papież wyraził nadzieję na przyjaźń ze strony reprezentowanych przez dyplomatów 180 krajów oraz na podjęcie dialogu z tymi, które nie utrzymują relacji z Watykanem. Papież zachęcił do walki z ubóstwem zarówno materialnym, jak i duchowym, wzywał do budowania pokoju i wznoszenia mostów.

23 marca papież odprawił mszę dla ogrodników i zamiataczy ulic. Liturgia była sprawowana w kaplicy Domu św. Marty. W liturgii wzięli też udział pracownicy domu św. Marty, siostry pracujące w watykańskim punkcie pomocy biednym oraz w papieskim magazynie, a także te, które prowadzą w Rzymie dom spokojnej starości dla emerytowanych nuncjuszy apostolskich.

250 tysięcy osób, według danych Watykanu, wzięło udział we mszy w Niedzielę Palmową, odprawionej przez papieża Franciszka na placu Świętego Piotra. Mszę poprzedziła procesja, a zamknęła modlitwa Anioł Pański i pierwsze słowa nowego papieża po polsku.

Papież mówił do wiernych: „Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może być smutny. Nie poddawajcie się zniechęceniu. Nasza radość nie podchodzi z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania osoby Jezusa”.

Według informacji watykańskiego biura prasowego, papież Franciszek odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w zakładzie karnym dla nieletnich w Rzymie. Jest to istotna zmiana w programie uroczystości, inaugurującej Triduum Paschalne.

Na podstawie inf. agencyjnych
opr. Maria Basza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X