Pamięci Jana Farbotnika

Pamięci Jana Farbotnika

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego pierwszego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddziału w Samborze śp. Jana Farbotnika, który odszedł do Pana Boga 14 kwietnia 2020 roku.

Pożegnaliśmy Jana Farbotnika 16 kwietnia. Spoczął on na samborskim cmentarzu obok żony Marii. Był znaną i szanowaną osobą. Z wykształcenia inżynier budowany zajmował stanowiska kierownicze w różnych firmach budowlanych naszego miasta.

Pod koniec lat 80. i z początkiem 90. minionego stulecia rozpoczyna się okres przebudowy. Nazwa jej treści jest wielce obiecująca i optymistyczna. Ale rozwiązanie wielu sporów było dość trudne. W tej tak złożonej sytuacji w Związku Radzieckim w jego republikach zaczynają być tworzone różne organizacje społeczne. W grudniu 1988 roku zostało powołane do życia TKPZL we Lwowie. Uczestnikiem tego zebrania był Jan Farbotnik wraz z Marianem Wawrzyszynem. Rozpoczął się okres wytężonej pracy w celu przeprowadzenia w Samborze walnego zgromadzenia TKPZL. Ogromnym wsparciem dla Jana Farbotnika w sprawach organizacyjnych był ks. Kazimierz Mączyński i Marian Wawrzyszyn.

19 lutego 1989 roku odbyło się zebranie założycielskie. Obrano wówczas zarząd oddziału samborskiego w skład którego weszli Marian Wawrzyszyn, Jan Kurdzilewicz, Janina Badowska, K. Tymkiw, Krystyna Husarz, B. Staszczyszyn, Bronisława Sztymar i inni. Razem 25 osób. Prezesem obrano Jana Farbotnika. To zebranie było świadectwem, że nie zginął duch w narodzie i że w domach nie zatracono swej polskości. Jedynym ośrodkiem polskości w Samborze i okolicach był kościół rzymskokatolicki, w którym każdą niedziele i święta gromadzili się wierni. Tu był język polski, a także tradycje religijno-narodowe.

Najważniejszym zadaniem dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Samborze było odnowienie nauki języka polskiego. Już w 1989 roku zorganizowano siedem grup fakultatywnych nauki języka polskiego w Samborze, Łanowicach, Nadybach, Wojutyczach, Biskowicach. Tej pracy podjęli się społecznie Maria Razmus, Maria Jarosz, Janina Tokarska.

W latach 1989-1994 każdego roku towarzystwo organizowało, współpracując z placówką konsularną RP we Lwowie, a szczególnie z konsulem Józefem Fijałem i wysyłało na wakacje do Polski po 5-7 grup dzieci w wieku szkolnym. W każdej grupie około 20 osób. Dzieci wracały z tych kolonii wypoczęte i z bagażem wiedzy o swojej duchowej Ojczyźnie – Polsce. W tych latach udało się wysłać na studia wyższe do Polski ze stypendium rządu RP około 40 osób. Większa część tych młodych ludzi skorzystała z tej okazji, zakończyła studia i dzisiaj są nauczycielami, lekarzami, finansistami, prawnikami.

W ciągu 30 lat działalności TKPZL oddział w Samborze, Jan Farbotnik był prezesem w latach 1989-1995. Zawsze uczestniczył w życiu społecznym polskiego środowiska. Zawsze służył dobrą radą. Bardzo cieszył się z owoców działalności i osiągnięć kolejnych prezesów towarzystwa.

Po założeniu naszego towarzystwa spotkania zarządu odbywały się w zakrystii kościoła, a w letnie pogodne dni pod lipą na placu kościelnym. Dążenie do siedziby TKPZL i Domu Polskiego, po wieloletnich staraniach i mozolnej pracy kolejnego zarządu towarzystwa pod kierownictwem Czesława Prędkiewicza, stały się rzeczywistością.

Podczas uroczystego poświęcenia i otwarcia Jan Farbotnik był ogromnie zadowolony że Polacy w Samborze mają swój Dom Polski, w którym jest duża biblioteka, sala główna, gdzie odbywają się różne uroczystości i spotkania. Pan Jan był zawsze zapraszany na różnorodne uroczystości TKPZL w Samborze m. in. Akademię z okazji 3 Maja Dnia Konstytucji, 11 listopada Dnia Niepodległości Polski, spotkania opłatkowe.

Z ogromną przyjemnością przyjmował zaproszenia na różnorodne uroczystości organizowane przez Centrum Kulturalno-Oświatowe imienia Świętego Jana Pawła II i Szkołę Języka Polskiego w Samborze, której dyrektorką jest Krystyna Husarz. Widział owoce pracy grona pedagogicznego, że jest pielęgnowana mowa polska, dbanie o historię i kulturę narodu Polskiego. Z żoną Marią wychowali dwojga dzieci, syna Wiktora i córkę Elżbietę.

Za działalność społeczną na rzecz polskiej społeczności Sambora i okolic został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą odznaką TKPZL we Lwowie.

1 maja 2020 roku śp. Jan Farbotnik skończyłby 89 lat.

Zarząd i Prezes TKPZL w Samborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X