Pałac arcybiskupów łacińskich po remoncie

Pałac arcybiskupów łacińskich po remoncie

Remont Kurii Metropolitalnej we Lwowie dobiegł końca. Siedziba pałacu biskupów rzymskokatolickich to jedna z nielicznych budowli w mieście, które zostały zwrócone przedwojennym właścicielom. Odnowiony m. in. dzięki staraniom strony polskiej gmach, uroczyście otwarto i poświęcono 22 listopada 2013 roku.

 

Wydarzeniem w życiu Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie było otwarcie i poświęcenie odnowionego gmachu Kurii Metropolitalnej. Uroczystościom przewodniczył kardynał Antonio Maria Vegliò, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Tego samego dnia – 22 listopada – w bazylice metropolitalnej obchodzono 5-lecie ingresu arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego.

 

(Fot. Konstanty Czawaga)Mszy św. przewodniczył jubilat w koncelebrze z biskupami katolickimi dwóch obrządków, homilię wygłosił kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Kaznodzieja zaznaczył, że dokonany pięć lat temu ingres arcybiskupa Mokrzyckiego był uroczystym wprowadzeniem pasterza do prastarej świątyni, a uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku kurii, domu arcybiskupów lwowskich, z trudem odzyskanego i pięknie odnowionego, jest znakiem wielkości tej archidiecezji i jej wielkiej historii.

 

Kardynał Antonio Maria Vegliò przekazał pozdrowienia oraz błogosławieństwo od papieża Franciszka. Wspomniał, że bł. Jan Paweł II w czasie spotkania z ambasadorem Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej 7 maja 2004 roku mówiąc o Ukrainie powiedział: „Będąc na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, Ukraina będzie mogła lepiej wypełniać swoją misję polegającą na zbliżeniu różnych ludów i kultur, jeżeli pozostanie wierna swoim korzeniom chrześcijańskim, pozostanie wierna Ewangelii, która leży u podstaw życia kulturalnego i instytucjonalnego, podstaw, które nawet nieludzki reżim komunistyczny nie zdołał naruszyć”.

 

Gość z Watykanu stwierdził, że w tych ostatnich latach, które rozpoczynają trzecie tysiąclecie, władze państwowe uczyniły wiele dla rozwoju demokracji w różnych dziedzinach, dla promocji polityki ukierunkowanej na rozwój rodziny, respektowania praw człowieka, wolności religijnej i równości wszystkich wyznań. „Kroki dotychczas uczynione nie powinny być dla Ukrainy tylko i wyłącznie powodem do dumy, ale przede wszystkim powinny pobudzać do odpowiedzialności i dalszych wysiłków na tej drodze – mówił kardynał Vegliò. – Cała wspólnota chrześcijańska na Ukrainie, mocno zakorzeniona w tradycji, powinna jeszcze bardziej angażować się w dawanie radosnego świadectwa swojej wiary, a poprzez to coraz bardziej promować i umacniać takie wartości jak życie, solidarność, pokój i wspólnota”.

 

(Fot. Konstanty Czawaga)

List gratulacyjny przekazał też kardynał Tarcisio Bertone, były watykański sekretarz stanu. Życzenia złożyli duchowni z Ukrainy, Polski, Włoch, Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych. Obecni byli przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, kultury, nauki oraz polskich organizacji społecznych z Ukrainy i Polski, władze miejscowe i licznie zgromadzeni goście.

 

„W ten szczególny dla mnie dzień, kiedy z radością dziękuję Bogu za dar powołania i lata posługi w archidiecezji lwowskiej, chciałbym swoją wdzięczną pamięcią ogarnąć was wszystkich tutaj obecnych, którzy zgromadzenie w tej prastarej archikatedrze zechcieliście wraz ze mną wyśpiewać dziękczynne Te Deum – powiedział w podziękowaniu po mszy św. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. – Bóg zapłać za waszą obecność i waszą modlitwę w mojej intencji”.

Po mszy św. w katedrze łacińskiej uroczystość przebiegała w odnowionym budynku Lwowskiej Kurii Metropolitalnej, czyli pałacu arcybiskupów lwowskich przy ul. Wynnyczenki 32. Do grona dostojników duchownych dołączył się kardynał Justin Rigali, emerytowany arcybiskup Filadelfii.

 

„Jako gospodarz tego miejsca staję przed wami przepełniony radością – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. – To co budziło we mnie lęk i stawiało pytanie czy podołamy dziełu odbudowy tego historycznego i tak ważnego budynku dla naszej archidiecezji dzisiaj wypełnia moje życie poczuciem spełnionego obowiązku wobec historii naszego Kościoła”.

 

Mieczysław Mokrzycki poprosił kardynałów Vegliò i  Rigali oraz prezydenta Lwowa Andrija Sadowego aby przecięli wstęgę.  Kardynał Vegliò poświęcił gmach kurii i domu biskupiego oraz dwie pamiątkowe tablice. „Jedna z nich na zawsze będzie przypominać dzień dzisiejszy, a druga pozostanie świadectwem wdzięczności wobec ludzi dobrej woli. Niech ten budynek służy dobru kościoła lwowskiego” – zaznaczył lwowski metropolita.

 

Obecni na uroczystości mogli obejrzeć film o historii rezydencji lwowskich arcybiskupów. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował ofiarodawcom, dzięki którym został odnowiony gmach lwowskiej kurii.

 

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 22 (194) za 29 listopada–16 grudnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X