Otwarcie XIV Seminarium Młodzieży „Arka” i Dzień Polski

„Wszyscy jesteśmy w jednej arce” – to hasło przyświeca tegorocznemu XIV Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które rozpoczęło się 19 lipca w Ławrze Uniowskiej (rejon przemyślański, obwodu lwowskiego). Uczestnicy seminarium to młodzież czterech narodowości – polskiej, ukraińskiej, krymskotatarskiej, żydowskiej – z różnych regionów Ukrainy tworzących historię i kulturę państwa ukraińskiego.

Na uroczystość oficjalnego otwarcia licznie przybyli goście i organizatorzy seminarium: Katarzyna Sołek, kierownik Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, konsul Małgorzata Siekierzyńśka z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Myrosław Marynowycz, dysydent, wicerektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prof. Ihor Szczupak, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma”, Alim Umerodża reprezentujący „Dom Krymski we Lwowie”, Ołeksandra Onyszkewycz, dyrektor Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chotkewycza.

{youtube}–bWAHSoBDU{/youtube}

Uczestników, organizatorów i gości przywitał ihumen Ławry Uniowskiej oteć Illia Mamczak, który życzył wszystkim, aby czas spędzony na „Arce” był duchowym ubogaceniem i dobrym poznaniem siebie nawzajem.

Klasztor Uniowski jest miejscem symbolicznym. Na jego dziedzińcu znajduje się tablica ufundowana przez Adama Daniela Rotfelda, byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP, który został uratowany wśród innych dzieci polskich, ukraińskich i żydowskich w czasie II wojny światowej przez metropolitę Andreja Szeptyckiego i bł. Klemensa Szeptyckiego.

W czasie seminarium odbywają się narodowe dni, podczas których uczestnicy prezentują swoją kulturę, tradycję, piosenki, tańce oraz potrawy narodowe.

– Od czternastu lat Konsulat Generalny RP we Lwowie razem z naszymi partnerami współoganizuje seminarium „Arka”. Ten projekt jest skierowny do ludzi młodych i otwartych. Mimo, że wywodzą się z różnych części Ukrainy i różnych środowisk religijnych i kulturowych, są gotowi na dialog. Jestem przekonana, że z tego spotkania ujawnią się nowi liderzy lokalnych społeczeństw, którzy wyniosą z Arki wiele pozytywnych emocji i będzie to dla nich owocne doświadczenie – podkreśliła Katarzyna Sołek, kierownik Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

– Ten projekt jest ważny, bo mogę poznać inne kultury i narodowości, tutaj w Uniowie, a potem w Bołszowcach i w Lublinie. To jest bardzo ważne doświadczenie, bo te relacje, które tutaj tworzymy są bardzo ważne dla przyszłości nie tylko Ukrainy, ale również innych państw – powiedziała Danuta Stefanko z polskiej grupy, reprezentująca Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Dzień Polski otworzył prof. Michał Klimecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład na temat „Pakt Północnoatlantycki w służbie bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego. Miejsce Polski w Sojuszu”. Uczestnicy obejrzeli również wystawę „20 lat Polski w NATO”.

– Starałem się przekonać, że NATO – to bezpieczeństwo. Z jednej strony to jest taki mur, który nas broni przed tym, co złego może nastąpić. A z drugiej strony, jest to wielka wspólnota po obydwu stronach atlantyku – powiedział prof. Michał Klimecki.

Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Lublinie zaprezentował wykład i wystawę „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

– 450 lat temu w Lublinie podpisano Unię, która przez ponad 200 lat przyniosła pokój tej części Europy w której żyli Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy, katolicy, prawosławni, żydzi, muzułmanie. Przy pomocy trudnych rozmów i trudnych kompromisów udało się przez te 200 lat uniknąć wojen. Dziś w czasie, gdy przeżywamy wojnę na wschodzie Ukrainy, gdy przeżywamy wiele niepokoju w Europie, pamięć o tamtej Unii jest czymś ważnym i potrzebnym dla nas – zaznaczył Krzysztof Stanowski.

Na dziedzińcu klasztoru Uniowskiego, pod kierownictwem Anny Manżuły, młodzież różnych narodowości wspólnie uczyła się tańczyć poloneza. A wieczorem przy ognisku z kiełbaskami i bigosem, bawiono się w gry integracyjne i śpiewano polskie piosenki.

Młodzież pojedzie do Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach w obwodzie iwano-frankiwskim, gdzie będą miały miejsce kolejne narodowe dni – żydowski, ukraiński i krymskotatarski. W ramach seminarium uczestnicy pojadą również do Lublina. „Arka” potrwa do 26 lipca.

Eugeniusz Sało

Fot. Karina Wysoczańska

{gallery}gallery/2019/arka_2019_otwarcie_i_polskidzien{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X