Otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Doniecku na Ukrainie

Otwarcie Konsulatu Generalnego RP w Doniecku na Ukrainie

Po raz pierwszy 28 kwietnia br. podniesiono flagę państwową na siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Doniecku na Ukrainie.

Konsulat RP w Doniecku jest najmłodszą polską placówka na Ukrainie. W fazie rozruchu jest od lata zeszłego roku, teraz zacznie wydawać wizy. Swoim zasięgiem obejmuje trzy obwody: doniecki, ługański i zaporoski. – Mieszka w nich stosunkowo dużo Polaków, między 8 a 15 tys. Są to osoby od dziesięcioleci a niekiedy stuleci osiadłe w tym regionie. Są jednak źródła wskazujące, że liczba osób mających polskie korzenie może być kilkakrotnie większa – mówił w trakcie uroczystości Konsul Generalny RP w Doniecku Jakub Wołasiewicz.

Działalność Konsulatu jest ściśle związana z naczelnym zadaniem służby konsularnej – ochroną praw, interesów RP i jej obywateli za granicą.- Służba konsularna to ta część działalności dyplomatycznej, z którą najczęściej stykają się nasi obywatele. To też wizytówka Polski poza granicami kraju. Ma dawać obraz Polski nowoczesnej, sprawnej, świadczyć o wysokim poziomie administracji publicznej – mówił minister Radosław Sikorski w marcu br. podczas prezentacji raportu podsumowującego działania polskiej służby konsularnej w 2013 r. – Polska służba konsularna to prawie 600 konsulów w 127 placówkach na świecie. Nie zajmują się jedynie wydawaniem paszportów i wiz. Istotą pracy konsula jest to, czego w raporcie być nie może – za każdym razem to konkretna ludzka sprawa, realny problem – zaznaczył w marcu szef polskiej dyplomacji. Przypomniał, że do zakresu obowiązku konsulów należą tysiące, interwencji, wizyt w więzieniach, szpitalach, nocne dyżury, podróże do miejsca wypadków. To wszystko zalicza się do nierejestrowanych czynności konsularnych. – W kontaktach w konsulami używam własnej definicji sukcesu: nie każde zadanie wiąże się z wyzwaniem, ale każde wyzwanie jest Państwa zadaniem – powiedział minister.

Działania polskiej służby konsularnej wpisują się w realizację celów Partnerstwa Wschodniego, poprzez ułatwianie naszym wschodnim sąsiadom korzystania z wyjazdów do Polski i UE. Swoim działaniem udowadniamy naszym partnerom z UE, że ruch osobowy ze Wschodu nie wywołuje zagrożenia migracyjnego i ma pozytywny wymiar ekonomiczny. Dzięki „inteligentnej polityce wizowej” i korekcie obszarów okręgów konsularnych znacznie skrócono czas oczekiwania na polską wizę na Ukrainie, gdzie potrzeby stale rosną. W 2013 r. w Konsulatach RP na Ukrainie wydano łącznie 720 675 wiz Schengen typu A,C i krajowych typu D.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X