Ostatni dzwonek w szkole średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny

Ostatni dzwonek w szkole średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny

Dzieci dorastają. Kolejny rok dobiegł końca – kolejne urwisy i grzeczne dzieciaki opuszczają mury szkoły im. św. Marii Magdaleny. Jeszcze jeden rocznik wchodzi w dorosłe życie.

Znowu nadszedł moment rozczulenia, szczerych łez i chwil niepewności – cóż to będzie, gdy się już nie będzie chodziło do szkoły?

Będzie dobrze. Wyniki egzaminów pokazały, że uczniowie są dobrze przygotowani do dalszych studiów i pracy. W tym roku aż dziewięciu maturzystów dostało się na studia wyższe do Polski, reszta zdecydowała się kontynuować naukę na Ukrainie. Są też medaliści.

Podczas uroczystości zostali również odznaczeni dyplomami uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego udzielali się w różnych dziedzinach i osiągnęli sukcesy.

Srebrny medalista Robert Nester (Fot. Alina Wozijan)

Gratulacje z okazji ukończenia roku szkolnego i życzenia powodzenia na nowej drodze życiowej maturzystom złożyli nauczyciele na czele z dyrektor Martą Markuniną, katecheci, przedstawiciele środowisk polskich we Lwowie i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Pani konsul Longina Putka odczytała list gratulacyjny, podpisany przez Konsula Generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda i skierowany do nauczycieli i młodzieży z polskich szkół.

Alina Wozijan

List Konsula Generalnego Jarosława Drozda z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci i Droga Młodzieży!

Za nami rok szkolny 2013/2014. Okres niełatwy dla Ukrainy i obfitujący w wiele dramatycznych i bolesnych wydarzeń. Rok, który po raz kolejny uświadomił nam, jak ważne dla całego społeczeństwa jest wychowanie wykształconych, tolerancyjnych i odpowiedzialnych obywateli. W tym niezwykle ważnym dziele kluczowe jest współdziałanie władz oświatowych, pedagogów oraz rodziców a także innych instytucji, których misją jest praca dla człowieka i z człowiekiem. Procesowi edukacyjnemu towarzyszyć musi zawsze nie mniej złożony proces wychowywania najmłodszego pokolenia, nauczania wartości patriotycznych oraz poszanowania dla polskiej kultury i tradycji.

Złoty medalista Paweł Zenkner w centrum (Fot. Alina Wozijan)

Pragnę podziękować wszystkim z Państwa, którzy na co dzień podejmujecie trud pracy edukacyjnej i wychowawczej, za to, że wskazujecie młodym pokoleniom Polaków – ale też ich koleżankom i kolegom innych narodowości, drogą rozwoju osobistego i społecznego. Bez waszego profesjonalizmu, poświęcenia, zaangażowania i determinacji oraz bez Waszej wrażliwości oraz troski o patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży, nie byłby możliwy rozwój poszczególnych osób oraz kultywowanie polskości.

Dzieciom i młodzieży dziękuję za ciężką, całoroczną pracę. Jestem pewien, że zaowocuje ona w przyszłości, zaś wiedza, którą zdobyliście, będzie pomocna w Waszym dalszym życiu – szkolnym i pozaszkolnym, takim zupełnie dorosłym.

Żegnaj, szkoło! (Fot. Alina Wozijan)

Pragnę życzyć wszystkim – Nauczycielom, Uczniom oraz Rodzicom, aby nadchodzące miesiące letnie były przede wszystkim czasem udanych i bezpiecznych wakacji oraz zdrowego odpoczynku. Niech towarzyszy Państwu oraz Waszym Dzieciom i Młodzieży słońce, optymizm, uśmiech oraz pogodny nastrój.

Konsul Generalny RP we Lwowie
Jarosław Drozd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X