Opłatek lubelsko-lwowski

Opłatek lubelsko-lwowski

Po raz piętnasty Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” i władze miasta Lublina spotkały się z lwowianami na opłatku lubelsko-lwowskim w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W miłej atmosferze goście i gospodarze kolędowali i składali życzenia.

– Cieszymy się, że po raz kolejny spotykamy się na tradycyjnym, wieloletnim spotkaniu opłatkowym. Lublin umie okazywać Ziemi Lwowskiej swoją serdeczność i radość – powiedział na powitanie konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd.

Organizator opłatkowych spotkań, Zbigniew Wojciechowski, dziękował wszystkim zebranym za tak liczne przybycie. W przemówieniu wspomniał o pierwszych skromnych spotkaniach w małym gronie, które odbywały się najpierw w szkołach nr 10 i 24 we Lwowie. Obecnie już po raz drugi opłatek odbywa się w nowym gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

 

Podczas spotkania opłatkowego (Fot. Eugeniusz Sało)Dyrektor Elżbieta Maciak odczytała list od prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka, w który czytamy m.in.: „Lublin, jako miasto partnerskie docenia dobrą współpracę z miastami ukraińskimi w wymiarze regionalnym i transgranicznym czego dowodem są z sukcesem realizowane liczne przedsięwzięcia. Jestem pewien, że partnerski lubelsko-ukraiński dialog jest gwarantem budowania wspólnej przyszłości w Europie”.

Przybyła na spotkanie w imieniu mera Lwowa Andrija Sadowego, kierownik wydziału ds. kultury Rady Miejskiej Lwowa Iryna Podolak, złożyła zebranym życzenia. – Jestem bardzo dumna, że mam możliwość reprezentować miasto Lwów tu, w konsulacie. Opłatkiem dzielą się z najbliższymi i życzą tylko wszystkiego najlepszego. Ja życzę wam tego wszystkiego i mam nadzieje, że w najbliższym czasie będziemy mieć okazję do spotkania już nie w konsulacie, a w Domu Polskim we Lwowie. To długa droga, ale my wierzymy i wiemy, że wspólnie ją przejdziemy – zaznaczyła Iryna Podolak.

Obecni na spotkaniu księża – ks. Leszek Surma z Lublina i ks. Jan Nikiel, proboszcz katedry lwowskiej – odczytali ewangelię i pobłogosławili opłatek, którym dzielili się goście. Kolędy wykonał lwowski chór „Echo”, na czele z dyrygentem Edwardem Kucem.

Podczas spotkania opłatkowego zbierano datki na remont oświetlenia w Katedrze Lwowskiej.

Eugeniusz Sało


Obejrzyj galerię:

Lubelsko-lwowskie spotkanie opłatkowe


Czytaj także:

Z Lublina dla lwowskich dzieci


Pamięć o powstańcach styczniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X