Serce dla Kresów

-a A+

kwesta

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Dziedzictwo Kresowe pragniemy poinformować, że w dniach 1-2 listopada br., w Dniu Wszystkich Świętych oraz Zadusznym, przy wsparciu szeregu organizacji pozarządowych oraz środowisk szkolnych i akademickich, organizujemy na terenie cmentarzy w całej Polsce dobroczynną ogólnopolską kwestę pn. „Serce dla Kresów”. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na działalność statutową naszej Fundacji, a w szczególności w zakresie renowacji polskich grobów znajdujących się na terenie Ukrainy oraz innych obiektów stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach, a także dalszą renowację wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie, który od kilku lat obejmujemy swoją opieką w zakresie konserwacji wnętrza.

Kwesta, jak każda inicjatywa tego typu, nie może się odbyć bez społecznego zaangażowania wolontariuszy i osób wspierających. Dlatego pozwalamy sobie zachęcić Państwa do czynnego udziału we wspomnianym przedsięwzięciu. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Zostań Wolontariuszem kwesty Serce dla Kresów” lub poniżej, a także telefonicznie.

Kwesta jest formalnie zgłoszona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Numer zbiórki 2020/1477/OR. Wolontariusze otrzymają imienne identyfikatory oraz zaplombowane puszki, odbiór i zwrot których będzie zaznaczony na stosownych dokumentach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gorąco wierzymy, że los naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego na Kresach nie jest Państwu obojętny i mimo obowiązków służbowych i rodzinnych będzie możliwe wygospodarowanie czasu na wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Z uwagi na wymogi formalne oraz konieczność przygotowania odpowiedniej ilości puszek do kwesty, uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 31 października br.

Formularz Zgłoszeniowy TUTAJ
Więcej informacji TUTAJ

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.