ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020

-a A+

Spotkania w tym roku odbędą się pod hasłem „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej”.

W tym roku spotkania odbędą się online w terminie 24-25 września 2020 r.

W PROGRAMIE

Panel I. Media:
Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

Panel II. Historia:
Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej;

Panel ІII. Historiografia:
Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie;

Panel IV. Politologia:
Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych i ich znaczenie dla mniejszości polskiej na Ukrainie;

Prezentacja: Program historyczno-krajoznawczy:
1/ Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej.
2/ Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR;

REJESTRACJA: ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronach organizatorów w terminie do 20 września 2020 r.: wid.org.pl www.kuriergalicyjski.com www.studium.uw.edu.pl pnu.edu.ua www.pwin.pl

Prezes Lilia Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja
Rektor Igor Cependa, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka
Redaktor naczelny Wojciech Jankowski, redakcja gazety „Kurier Galicyjski”
Dyrektor Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW
Dyrektor Stanisław Stępień, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Dyrektor Oleh Rafalskyj, Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.