Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

-a A+

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia.

Celem Programu jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie wśród młodzieży polskiego pochodzenia oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych. Jednocześnie chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za dotychczasową pomoc w promowaniu i realizacji Programu stypendialnego dla Polonii oraz wsparcie stypendystów NAWA.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, jak również sugestiom płynącym z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, w bieżącym roku planujemy przeprowadzenie egzaminów kwalifikujących dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w okresie od maja do lipca 2020 roku. Ocenę wniosków w Programie planujemy zakończyć do połowy lipca bieżącego roku.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.