Zapraszamy na coroczną polsko-ukraińska modlitwę o pojednanie

-a A+

1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim, co roku od 20 lat ludzie, którym nieobojętny jest los stosunków polsko-ukraińskich, modlą się na ukraińskim cmentarzu wojskowym i na polskim cmentarzu wojskowym.

Tę tradycję zapoczątkowali i niejednokrotnie brali w niej udział hierarchowie Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie: kardynałowie Lubomyr Huzar i Marian Jaworski. My też świadczymy o gotowości wzajemnego przebaczenia, międzynarodowościowego pojednania i pragnienia budowania wspólnej Europy.

Nadal nalegamy na jedynym słusznym apelu, który pozwoli przemyśleć i napełnić nową treścią stosunki ukraińsko-polskie w naszych czasach: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”.

Co roku ukraińscy uczestnicy akcji gromadzą się przy wejściu na Cmentarz Łyczakowski o godz. 13:30 i dołączają się do polskich uczestników po zakończeniu Mszy św. na polskim cmentarzu wojskowym o godz. 14:00.

Wszystkich chętnych prosimy o przyjście na Mszę św. O godz. 13:00 i dołączenie się do ukraińskich uczestników modlitwy.

Proszę nie zapomnieć o świecach i zniczach.

Taras Wozniak

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.