Odznaczenia państwowe dla drohobyczan

Odznaczenia państwowe dla drohobyczan

19 grudnia 2013 r. drohobyccy działacze społeczni otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Adam Aurzecki, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu, nagrodzony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, a Igor Łogin dyrektor drohobyckiej szkoły nr 15 honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Odznaczenia zostały przyznane za wieloletnią działalność społeczną osób odznaczonych. Szkoła średnia nr 15 jest jedną z pierwszych w mieście gdzie rozpoczęto nauczanie języka polskiego, od wielu lat szkoła buduje dobre stosunki z polskimi partnerami. Adam Aurzecki od wielu lat przewodzi najliczniejszemu drohobyckiemu stowarzyszeniu Polaków (dziś w Drohobyczu działają trzy stowarzyszenia skupiające miejscowych Polaków) i pracuje na rzecz rozwoju kultury polskiej i pogłębienia polsko-ukraińskich kontaktów.

– Zostałem zaproszony do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, na spotkanie liderów polskich organizacji z województw lwowskiego, iwanofrankiwskiego, tarnopolskiego, czerniowieckiego i zakarpackiego. Jest to teren lwowskiego okręgu konsularnego. Na spotkanie zostały też zaproszone osoby, które w bieżącym roku zasłużyły się swoją działalnością na rzecz rozwoju polskiej kultury oraz dla rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich z Polską. Byłem przyjemnie zdziwiony, że zostałem zaproszony na tę uroczystość. Zdziwiłem się jeszcze bardziej, gdy dowiedziałem się, że zostałem nagrodzony wysokim polskim odznaczeniem. Nagrodzono 20 osób. Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej nadało mi ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Uważam, że nie jest to jedynie moja zasługa, ale całej naszej szkoły – mówi Igor Łogin.

Przed dwudziestoma laty w Drohobyczu powstał lokalny oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Jednym z pierwszych jego prezesów była nauczycielka klas początkowych z naszej szkoły, deputowana do rady miasta Maria Galas (dziś jest prezesem Towarzystwa „Odrodzenie”). Wspominam te lata, gdy użyczyłem siedziby, w której przez wiele lat Towarzystwo prowadziło swoją działalność. W naszej szkole odbywały się również próby dziecięcego zespołu „Odrodzenie”, pierwszym kierownikiem i inicjatorem stworzenia zespołu był nasz legendarny rodak Alfred Schreyer. Szkoła nawiązała stosunki partnerskie ze szkołą nr 10 w Legnicy, której dyrektorem jest Danuta Czajkowska. Do dziś utrzymujemy te kontakty, mamy wymianę nauczycieli i grup uczniowskich. Od 20 lat dzieci w klasach początkowych mają nauczanie języka polskiego. Po tym jak Ministerstwo Oświaty Ukrainy zezwoliło na wybór drugiego języka, w naszej szkole od piątej klasy język polski nauczany jest oficjalnie. Na Ukrainie język polski jest na piątym miejscu wśród najbardziej popularnych języków, a u nas jest na drugim. Brakuje nam literatury, między innymi – elementarzy, podręczników do klasy piątej, gdzie dziś 22 uczniów studiuje mowę Mickiewicza i Sienkiewicza.

Bardzo się cieszę, że mój dobry przyjaciel – prezes TKPZL Adam Aurzecki otrzymał nagrodę prezydenta RP – Krzyż Kawalerski, a jego działalność kulturalno-oświatowa znalazła uznanie.

Leonid Golberg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X