Odznaczenia państwowe dla członków TKPZL

Odznaczenia państwowe dla członków TKPZL

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) było pierwszą organizacją polską na Ukrainie, która powstała 25 lat temu. Działalność Towarzystwa wpisała się już na stałe w historię. Wiele ciepłych słów skierowano pod adresem Towarzystwa podczas jubileuszu, obchodzonego jesienią 2013 roku w lwowskim Teatrze Skarbkowskim.

Wielu działaczy TKPZL odznaczono państwowymi odznaczeniami RP. Przewidywano wręczenie tych nagród podczas wizyty prezydenta RP Bronisława Komorowskiego we Lwowie planowanej na 3 grudnia. Z powodu wydarzeń w Kijowie tę wizytę przeniesiono, uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 19 grudnia.

Prezes TKPZL Emil Legowicz opowiedział czytelnikom Kuriera o tym wydarzeniu. „W sali Konsulatu Generalnego RP we Lwowie konsul generalny Jarosław Drozd spotkał się na opłatku z pracownikami konsulatu, przedstawicielami władz miasta i województwa lwowskiego oraz przedstawicielami organizacji polskich. Na spotkaniu obecny był również metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Kulminacją spotkania było wręczenie odznaczeń państwowych, przyznanych zasłużonym działaczom TKPLZ z okazji jubileuszu 25-lecia założenia organizacji. Była to chwila wielkiego przeżycia nie tylko dla odznaczonych, ale i dla wszystkich obecnych” – powiedział prezes TKPZL.

Z rąk konsula generalnego Jarosława Drozda odznaczenia otrzymali:

Srebrny Krzyż Zasługi – Ryszard Szafran, Danuta Rybij i Teresa Panowa.

Złoty Krzyż Zasługi – Barbara Legowicz, Zbigniew Pakosz, Stanisław Maldziński, Tatiana Bojko, Halina Wójcicka i Henryk Liryk.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi otrzymali – Ewelina Hrycaj-Małanicz, Jan Tysson, Adam Aurzecki, Czesław Prędkiewicz i Marian Kładny.

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP uhonorowano też prezesa Zarządu Głównego TKPZL Emila Legowicza.

Wśród odznaczonych są ci, którzy pracują na rzecz krzewienia polskości od pierwszych dni założenia Towarzystwa. Jednym z nich jest Jan Tysson. Aktor Teatru Polskiego we Lwowie i członek Zarządu Głównego TKPZL. Prowadzi pracę naukową poświęconą opracowaniu spuścizny swego dziadka Jana Sas-Zubrzyckiego, znanego lwowskiego architekta, profesora Politechniki Lwowskiej. Zorganizowana staraniem Jana Tyssona wystawa poświęcona działalności zawodowej profesora Sas-Zubrzyckiego objechała już wiele polskich miast i nadal cieszy się stałym zainteresowaniem. Bezinteresownym entuzjazmem odznacza się Stanisław Maldziński, członek Zarządy Głównego TKPZL. Opiekuje się w imieniu Towarzystwa polskimi dziećmi w przedszkolach.

TKPZL nie mogłoby działać bez wsparcia dobrze zorganizowanych oddziałów terenowych. Można by rzec, że we Lwowie znajduje się tylko „głowa” organizacji, a siła skupia się w licznych oddziałach w terenie. Taka struktura była pomyślana od samego początku założenia Towarzystwa i sprawdziła się w ciągu 25 lat działalności. Miejscowe oddziały wyłoniły swoich liderów, którzy również mają olbrzymie zasługi w organizacji polskiego życia na swoim terenie. Wśród odznaczonych odznaczeniami państwowymi RP znaleźli się tacy ludzie jak Tatiana Bojko, Halina Wójcicka, Henryk Liryk, Adam Aurzecki i inni.

Odznaczenie działaczy TKPZL świadczy o tym, że polskie władze wysoko cenią działalność organizacji polskich poza granicami Kraju, okazują wszelkie wsparcie i podtrzymują działalność organizacji.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X