Od Marii do Wisławy: pamięci polskich noblistów

Od Marii do Wisławy: pamięci polskich noblistów

Daleko poza Drohobyczem znane są imprezy kulturalno-oświatowe, organizowane w polskiej sobotniej szkole działającej przy Szkole Ogólnokształcącej nr 15, której dyrektorem jest Igor Łogin.

Zorganizowała tę polską szkołę prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Odrodzenie” Maria Galas, która jest wybitnym pedagogiem, koordynatorem polskiego szkolnictwa, niestrudzonym działaczem społecznym, byłą deputowaną Rady miasta, Zasłużona dla kultury polskiej.

Energia, optymizm, serdeczność i nieprzeciętna aktywność tej kobiety wywołuje u wielu podziw i szacunek. Organizowane przez nią imprezy obliczone są nie jedynie na społeczność polską Drohobycza, chociaż Maria Galas pragnie, aby przede wszystkim mali Polacy z jej miasta dobrze znali język polski, kulturę i tradycje narodu polskiego. Na imprezy zapraszani są wszyscy mieszkańcy miasta, bowiem kultura polska, której wiele znanych osobistości związanych jest z Drohobyczem, jest jedną z części składowych wielokulturowego „Półtora miasta” – jak nazwał go Marian Hemar.

Maria Galas (fot. Leonid Golberg)

Tak było również 7 października br., gdy w szkole odbyła się bardzo interesująca impreza, podająca zebranym wiele nowych arcyciekawych informacji. W stolicy Szwecji Sztokholmie trwa obecnie tydzień noblowski i cały świat śledzi za rozdawanymi prestiżowymi nagrodami. W tym roku mija również 150 rocznica urodzin laureatki tej najbardziej prestiżowej nagrody naukowej, polskiej uczonej, pierwszej kobiety-profesor paryskiej Sorbony, fizyka i chemika – Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji Maria Galas zorganizowała konferencję oświatową „Polscy nobliści”. W różnych latach sześciu Polaków zostało nagrodzonych tą nagrodą: uczona (w dwóch dziedzinach), czterej przedstawiciele literatury pięknej i jeden polityk.

Jako pierwszą w tym szeregu przedstawiono naturalnie Marię Skłodowską-Curie, laureatkę w latach 1903 i 1911, o której wielki Einstein pisał: „Pani Curie ze wszystkich ludzi na świecie jest jedyną nie zepsutą przez sławę osobą”. Następnie przedstawiono życiorysy i osiągnięcia innych polskich noblistów: autora „Quo vadis” – Henryka Sienkiewicza, laureata z 1905, autora trylogii „Chłopy” – Władysława Rejmonta, laureata z 1924 roku, poety Czesława Miłosza, laureata z 1980 roku, polityka i twórcę polskiej „Solidarności” – Lecha Wałęsy, laureata z 1983 roku oraz poetką Wisławę Szymborską, laureatkę z 1986 roku.

Wicekonsul Beata Skorek (fot. Leonid Golberg)

Imprezę prowadziły: docent Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu Aleksandra Grabińska i studentka filologii Krystyna Tokar, a sylwetki noblistów przedstawiały docenci Uniwersytetu Drohobyckiego Irena Łozińska i Hanna Iwanoczko oraz nauczycielki sobotniej szkoły Hanna Kozak, Oksana Jedlicka i Zoriana Winnicka. Natomiast sylwetkę Alfreda Nobla i historię powstania nagrody jego imienia przedstawił zebranym dyrektor szkoły Igor Łogin.

Chór „Odrodzenie” (fot. Leonid Golberg)

Prelekcjom towarzyszyły przerywniki artystyczne w wykonaniu polskiego dziecięcego chóru „Odrodzenie”, (kierownik Olga Tomaszuk, akompaniament Halina Kozak, solistka Marta Jedlicka). Fragmenty utworów recytowali uczniowie szkoły i studenci Wydziału filologicznego Uniwersytetu Drohobyckiego, a własne kompozycje do słów polskich poetów wykonała profesor Drohobyckiego liceum muzycznego Halina Lew.

Na Imprezie obecni byli prezes Federacji organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa i wicekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Beata Skorek. Po imprezie obie panie wysoko oceniły poziom imprezy i jej znaczenie dla rozwoju obu kultur naszych sąsiednich narodów. Mówcy podkreślali również znaczenie i wkład Towarzystwa „Odrodzenie” we wzbogacanie polskiej i ukraińskiej kultury i wzajemne dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy naszymi narodami. Niech i nadal będzie więcej takich okoliczności, które nas łączą, niż takich, które dzielą.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 20 (288) 31 października – 16 listopada 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X