Obchody Dnia Zwycięstwa na Ukrainie

Obchody Dnia Zwycięstwa na Ukrainie

Z powodu sytuacji na Ukrainie i spodziewanego zagrożenia ze strony terrorystów, tegoroczne obchody władze Lwowa i obwodu lwowskiego oraz duchowni kościołów chrześcijańskich przenieśli na 8 maja. Oficjalnie Ukraina obchodziła tzw. Dzień Zwycięstwa 9 maja.

8 maja pod krzyż na Cytadeli we Lwowie, ustawiony w miejscu nazistowskiego obozu Stalag 328 przyszli również Polacy oraz duchowni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego na czele z biskupem pomocniczym Leonem Małym. We wspólnej modlitwie uczestniczył konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Wspólna modlitwa odbyła się też na podwórzu byłego więzienia przy ul. Łąckiego.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 9 (205) za 16-29 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X