Nowa książka Jana Musiała

Nowa książka Jana Musiała

Jan Musiał historyk literatury z Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wydał książkę „Aksjologia arcyliteracka oraz inne przyczynki historyczne i krytyczne”.

Ma Lwów swoje regularne Spotkania Ossolińskie, a Przemyśl nie mniej ciekawe prelekcje i promocje w miejscowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Jedna z ostatnich promocji w czytelni biblioteki naukowej Towarzystwa dotyczyła książki wydanej we… Lwowie. „Aksjologię arcyliteracką oraz inne przyczynki historyczne i krytyczne” autorstwa dra Jana Musiała firmuje bowiem Instytut Teologiczny im. św. abp Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach.

Autor – literaturoznawca, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu powiedział na wstępie, że z tym zbiorem tekstów najpierw zapoznali się jako pierwsi czytelnicy klerycy seminarium.

Niech nas nie zwiedzie barokowy tytuł książki, gdyż nie sposób wymienić wszystkich tematów poruszonych w osobnych rozdziałach. A jest tam i o Aleksandrze Fredrze z Rudek, mistyce Juliusza Słowackiego, literackich przygodach „Lamusa” Pawlikowskich z Medyki, kończąc na niezależnej kulturze, na przemyskim „Strychu Kulturalnym” – tylko przykładowo wymieniając tematy.

Autor podczas promocji zaprezentował tekst „Jarema idzie!” o przedwojennej tezie jakoby czcionka łacińska byłaby właściwsza dla języka ukraińskiego, miast cyrylicy. Pogląd ten był przedstawiony m.in. na łamach kwartalnika „Marchołt”. (Na marginesie odnotujmy, że J. Musiał jest także autorem obszernego wyboru z tegoż wybitnego czasopisma kulturalnego). Nie trzeba dodawać, że temat ten wywołał ożywioną dyskusję, co nie było dziwne, bo temat Ukrainy stał się teraz tak aktualny.

Na koniec warto podkreślić, że teksty chociaż pisane naukowym językiem krytyka literackiego i miłośnika filozofii cieszą czytelnika przepiękną i barwną polszczyzną. Książka adresowana raczej do wyrobionego i oczytanego czytelnika pozwala na smakowanie rzadziej używanych sformułowań językowych.

Waldemar Wiglusz, Przemyśl
Tekst ukazał się w nr 8 (204) za 29 kwietnia – 15 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X