Niech już nie będzie więcej wojny Źródło: ekai.pl

Niech już nie będzie więcej wojny

Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Wojna jest zawsze porażką ludzkości – napisali katoliccy biskupi Polski i Ukrainy w związku z niebezpieczeństwem działań wojennych na Ukrainie.

Katoliccy biskupi Polski i Ukrainy podkreślili, że z niepokojem przyjmują informacje o tym, że rozmowy między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. „Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska – naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy – odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy” – podkreślili biskupi.

W swoim apelu przypomnieli, że „reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne doświadczenia wojen oraz terroru politycznego, lekceważąc autorytet Boga. „Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych – napisali. „W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień – czytamy w apelu. Wszelkie działania wojenne biskupi nazwali za konstytucją Gaudium et spes ogłoszoną przez papieża Pawła VI „zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie”. Przypomnieli też nauczanie zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie czytamy, że: „Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo (KKK 2313).

Biskupi podkreślili też potrzebę poszukiwania alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. „Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się więc z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa, jako karty przetargowej” – napisali. Dodali, że wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązywane na drodze porozumień. „Wspólnota międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie wesprzeć wszystkimi możliwymi sposobami będące w zagrożeniu społeczeństwo” – czytamy w dokumencie.

W imieniu swoim i swoich wspólnot biskupi przypomnieli, że popieranie i budowanie pokoju na świecie jest nieodłącznym elementem posłannictwa Kościoła i wyrazem chrześcijańskiej wiary w miłość Boga do każdego człowieka. „Obecna sytuacja, domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej pełnej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu oraz gotowości ponoszenia ofiar w obronie wspólnoty rodzinnej, narodowej i państwowej” – napisali.

W ostatniej części Apelu katoliccy biskupi Polski i Ukrainy zaprosili wszystkich do wspólnej modlitwy o pokój autorstwa św. Jana Pawła II, która kończy się słowami: „Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny”.

Apel o poszukiwanie dialogu i porozumienia podpisali: Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk, Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, p.o. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy, Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce oraz Biskup Nił Łuszczak, Administrator Apostolski sede vacante Greckokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej sui iuris.

Pełna treść apelu.

Źródło: ekai.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X