Rektorzy z Polski na konferencji we Lwowie

Rektorzy z Polski na konferencji we Lwowie

W dniach 18-19 maja br. gościli we Lwowie rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (PWSZ) w Polsce. Organizatorem ich pobytu we Lwowie był Konsulat Generalny RP. 19 maja w gmachu konsulatu odbyła się konferencja na temat: „Nauczanie Polaków na Ukrainie i Ukraińców polskiego pochodzenia w Polsce”.

 

Spotkanie zagaił konsul Marian Orlikowski, który przedstawił program konferencji i osoby obecne na sali.

 

Zebranych na wstępie przywitał konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, który zaznaczył: „Dla mnie problemy oświaty, edukacji są bardzo istotne, ponieważ sam mam przyjemność być uczestnikiem życia akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dużo waszych problemów i doświadczeń jest mi bliskich. W tej podwójnej roli konsula generalnego i profesora serdecznie witam wszystkich z radością i cieszę się, że jest możliwość przyjęcia państwa w tym gmachu. Życzę dobrych obrad. Cieszę się że państwo są razem z nami”. Na sali oprócz gości z Polski również byli rektorzy uczelni lwowskich i władz oświatowych Lwowa.

Otwierając spotkanie przewodniczący Konferencji rektorów PWSZ w Polsce Andrzej Kolasa przedstawił zasady działania Konferencji i podkreślił podobieństwo obecnej sytuacji na Ukrainie do polskiej sprzed kilku lat. I jak wtedy pomoc polskim uczelniom okazywali koledzy z Zachodu, tak teraz one chcą dzielić się doświadczeniami i możliwościami z kolegami z Ukrainy.

Szkolnictwo polskie na Ukrainie przybliżyli gościom prezes FOPnU Emilia Chmielowa, przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Adam Chłopek, który jednocześnie jest dyrektorem Centrum Metodycznego Nauczania Języka Polskiego w Drohobyczu i dyrektor polskiej szkoły nr 10 we Lwowie Marta Markunina. Prelegenci przedstawili działalność polskiego szkolnictwa na Ukrainie, zaczynając od wychowania przedszkolnego, poprzez szkoły państwowe, gdzie język polski jest językiem wykładowym, szkoły niedzielne i studiowanie języka polskiego na ukraińskich uczelniach wyższych.

Do tego dochodzi też nauka języka polskiego na różnorodnych kursach dla osób, które chcą opanować go na różnych poziomach. Dane, które przytoczył Adam Chłopek świadczą o tym, że z możliwości nauki języka polskiego, w ostatnich latach skorzystało ok. 5 mln. osób. Rok rocznie ok. 250 tys. osób uczy się polskiego. Świadczy to o popularności tego języka wśród mieszkańców Ukrainy – nie tylko polskiego pochodzenia.

Marta Markunina, dyrektor szkoły nr 10 we Lwowie przedstawiła działalność szkoły, jej osiągnięcia i problemy, z którymi boryka się na co dzień. Gdy konsul Orlikowski przytoczył dane, dotyczące zarobków nauczycieli na Ukrainie, to z sali padły pełne niedowierzania pytania, czy te sumy (min. ok. 50 Euro) są wypłacane tygodniowo. Niestety – miesięcznie.

W swej prezentacji multimedialnej Andrzej Kolasa przedstawił działalność PWSZ, historię ich powstania, kierunki studiów i życie studentów. O wyższych szkołach zawodowych opowiadali też Jan Draus rektor i organizator wyjazdu do Lwowa z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie.

W programie była też dyskusja, w czasie której zarówno goście z poszczególnych PWSZ z Polski, jak i goście ze Lwowa przedstawiali swoje stanowiska w dziedzinie edukacji, współpracy uczelni i wymiany młodzieży studenckiej. Główne pytanie dotyczyło nostryfikacji dyplomów w przypadku ukończenia studiów zagranicą. Niestety brak konkretnych uregulowań prawnych pomiędzy Polską i Ukrainą stanowi tu poważny problem.

O tym problemie wspominał też prorektor Lwowskiej Akademii Medycznej Mieczysław Grzegocki. Akademia Medyczna we Lwowie jest uczelnią bardzo popularną wśród młodzieży z Polski. Obecnie studiuje tam około 1000 zagranicznych studentów.

Podobne kwestie interesowały dziennikarzy lwowskich mediów podczas konferencji prasowej, która podsumowała działalność lwowskiego spotkania rektorów PWSZ i lwowskich uczelni.

Krzysztof Szymański


Obejrzyj galerię:

Rektorzy PWSZ w Polsce na konferencji we Lwowie


Czytaj też:

Eurostudent – co to takiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X