Nasz Język Polski

Nasz Język Polski

Ukazanie się książki „Nasz Język Polski” jest wynikiem współpracy kulturalnej pomiędzy Fundacją „Pro Bono Futuro” (Lublin, Polska) i Wołyńskim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia (Łuck, Ukraina). Jest to zbiór materiałów pomocniczych do nauki języka polskiego, który opracowali Karolina Kawecka, Jacek Szczot i Fundacja „Pro Bono Futuro”, specjalnie dla Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób, uczących się języka polskiego.

Jednym z celów statutowych Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest promowanie języka i kultury polskiej. Statut określa, że członkiem Stowarzyszenia może być lekarz polskiego lub innego pochodzenia narodowego, który zna lub uczy się języka polskiego, lub interesuje się kulturą polską. Członkowie, którzy nie znają języka polskiego, uczestniczą w kursach językowych.

Książka „Nasz Język Polski” powinna poprzez wykorzystanie prostych wyrażeń językowych pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikowania się w języku polskim – uważają autorzy. Krótka forma odpowiedzi na standardowe pytania jest skuteczna do formułowania myśli, która stanie się podstawą do nawiązania rozmowy w języku polskim. Książka wzbogacona jest ilustracjami, pomagającymi w przyswojeniu materiału. Całość została podzielona na trzy części, zawiera podstawy gramatyki języka polskiego, opowiadania i wyrażenia oraz przykłady form wypowiedzi.

Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego – „Nasz Język Polski” – to swego rodzaju podręcznik w pigułce, w którym w zwięzły sposób są przedstawione podstawy języka polskiego. Niniejsza publikacja może być pomocna na początkowym etapie nauki i powinna zachęcić uczącego do dalszych kursów.

Książka „Nasz Język Polski „będzie podstawowym podręcznikiem kursu języka polskiego organizowanego przez Wołyńskie Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na przełomie marca – kwietnia.

SLPP na Wołyniu: www.lekarz.volyn.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X