Najstarsze wideo w historii Stanisławowa

Najstarsze wideo w historii Stanisławowa

W iwanofrankiwskim Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zaprezentowano najstarsze wideo w historii Stanisławowa. Jest to fragment uroczystości z koronacji obrazu Stanisławowskiej Matki Boskiej Łaskawej, która odbyła się 30 maja 1937 roku.

Młody naukowiec Uniwersytetu Przykarpackiego Roman Czorneńki, opracowując temat życia codziennego Polaków w woj. stanisławowskim, natrafił na wzmiankę o filmowaniu tego wydarzenia przez Polską Agencję Telegraficzną. Jego kolega, Petro Gawryłyszyn, który będąc na stażu na Uniwersytecie Warszawskim, opracowywał zbiory Narodowego Archiwum Fotograficznego. Cudem odnalazł ten ocalały film. Na prośbę rektora przykarpackiej uczelni Igora Cependy strona polska zgodziła się przekazać kopię filmu, która obecnie stała się własnością uczelni. W taki sposób Iwano-Frankiwśk otrzymał najstarsze wideo w swej historii.

Już pierwsze kadry koronacji cudownego obrazu w Stanisławowie przekonują na ile liczną była ta uroczystość. Historycy i krajoznawcy podają cyfrę około 15 tys. osób. W słowie wstępnym przed demonstracją filmu dyrektor Centrum Jan Ostaszczuk akcentował znaczenie popularyzacji tych kart wspólnej historii, które zbliżają dwa bratnie narody – polski i ukraiński. A jeszcze ważne jest pokazać młodemu pokoleniu, jakie głębokie życie duchowe panowało w przeszłości. Niezwykle interesującą była opowieść duchownego Wołodymyra Wintoniwa, która towarzyszyła projekcji filmu, o znaczeniu i ilości wiernych na uroczystości Koronacji cudownego obrazu w 1937 roku.

Obecnie oryginał obrazu stanisławowskiej Matki Boskiej Łaskawej jest w Gdańsku. Przed kilku laty dokładną kopię obrazu sporządził ukraiński malarz Walery Twerdochlib. Kopia również słynie cudami pośród wiernych, którzy odwiedzają niewielką cerkiew św. Jana Chrzciciela w Iwano-Frankiwsku.

Olga Irodenko

 

Obejrzyj relację z tego wydarzenia: Prezentacja najstarszego wideo w historii Stanisławowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X