Najbliższa niedziela dniem modlitwy za ojczyznę

Najbliższa niedziela dniem modlitwy za ojczyznę

23 stycznia Konferencja Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego wystosowała komunikat z powodu zaostrzenia sytuacji w stolicy kraju. Najbliższa niedziela, tj. 26 stycznia, została ogłoszona kolejnym dniem modlitwy a następujący po niej poniedziałek dniem postu w intencji ojczyzny.

„Z wielkim niepokojem spoglądamy w stronę Kijowa, zadając pytanie – jak i kiedy skończy się społeczny protest i jaką on zrodzi Ukrainę? – napisali biskupi. – Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Ze strony Władzy i Opozycji słyszymy różne scenariusze i ocenę faktów. Widzimy również, że cierpliwość i pokojowe trwanie osiągają swój punkt szczytowy. Dochodzą wiadomości o ofiarach, już nie tylko rannych ale i zabitych, co napawa nas wszystkich smutkiem i ogromnym bólem”.

Śledząc na bieżąco wydarzenia, hierarchowie przypomnieli biblijny opis tragedii, jaka dotknęła pierwszych ludzi, Adama i Ewy oraz ich synów Kaina i Abla. „Ten biblijny opis niech będzie pierwszym przesłaniem, jakie dzisiaj kierujemy do wszystkich. Niech nikt nie nosi na swoich rękach brzemienia zbrodni kainowej. Ona nie jest dobrym fundamentem, na którym można budować dobrobyt państwa i jego obywateli. Za nią bowiem stoi ból i rozpacz, które pozostawiają po sobie trwałe blizny – świadectwa niesprawiedliwości”.

Przywołano też słowa papieża Franciszka, który odnosząc się do wielu konfliktów, jakie istnieją na świecie mówił: „Drodzy bracia i siostry, chciałbym wyrazić krzyk, wznoszący się z rosnącym niepokojem z każdego zakątka ziemi, z każdego narodu, z serca każdego człowieka, z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość: jest to wołanie o pokój! To jest wołanie z mocą: chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju, chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój; nigdy więcej wojny! Pokój jest zbyt cennym darem – trzeba go szerzyć i chronić”.

„Słowa papieża niech dzisiaj obiegną całą Ukrainę i będą usłyszane przez tych, którzy mogą zachować pokój. – To właśnie do nich dzisiaj wołamy, jako społeczność Kościoła, której zależy na zachowaniu ładu i porządku, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy jedną wielką rodziną, dla której te wartości nie są obojętne, a nawet są pryncypialne w codziennym życiu”.

Episkopat Ukrainy wezwał wszystkich wierzących w Chrystusa do podjęcia kolejnego dnia modlitwy i postu dla zachowania pokoju w Ukrainie. „Niech nasza modlitwa obejmie tych, którzy zginęli i ich rodziny. Pamiętajmy o rannych i tych, co niosą im pomoc. Stańmy z modlitwą blisko tych, którzy zabiegają o godne i uczciwe życie każdego obywatela naszego państwa. Dniem modlitwy niech będzie dzisiejsza niedziela, tj. 26 stycznia 2014 r., a dniem postu następujący po niej poniedziałek 27 stycznia 2014 r. Z wiarą i nadzieją w sercu podejmijmy to zobowiązanie, pamiętając o słowach Pana Jezusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt 7,7)” – zaznaczono w Komunikacie Konferencji Episkopatu Ukrainy, który zostanie odczytany we wszystkich kościołach Ukrainy na początku każdej mszy świętej w niedzielę 26 stycznia.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X