Nagroda specjalna ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP dla Kuriera Galicyjskiego

Redakcja Kuriera Galicyjskiego otrzymała list gratulacyjny i nagrodę specjalną z okazji jubileuszu 10-lecia dwutygodnika od wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotra Glińskiego.

Podniosła uroczystość odbyła się 26 lutego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Z rąk konsula generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego wyróżnienie odebrał redaktor naczelny i założyciel pisma Mirosław Rowicki.

W konsulacie redakcję Kuriera prawie w pełnym składzie powitał konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Na uroczystości obecni byli również: prezes fundacji Dziedzictwo Kresowe Jan Sabadasz, konsulowie Marian Orlikowski i Rafał Kocot. To właśnie Jan Sabadasz przywiózł w Warszawy wspomniany dokument.

{youtube}QZJBAblFdww{/youtube}

W dokumencie minister Gliński pisze między innymi: „Szanowni Państwo! Mam prawdziwą satysfakcję i przyjemność przyznać dwutygodnikowi Kurier Galicyjski – w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich pracowników grupy medialnej dla kultury polskiej – nagrodę specjalną. Proszę przyjąć, wraz z serdecznymi gratulacjami z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Kuriera Galicyjskiego, życzenia dalszych sukcesów w upowszechnieniu polskiej kultury na Ukrainie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Jan Sabadasz przekazując list zaznaczył:

– W imieniu własnym, a także Fundacji Dziedzictwo Kresowe, która była wnioskodawcą przyznania tego wyróżnienia, wyrażam wielką radość, że pańska praca, pańska działalność i pańskie zaangażowanie w ten jubileusz, dzięki naszemu skromnemu udziałowi, zostały zauważone na najwyższym szczeblu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. W mojej ocenie dwutygodnik Kurier Galicyjski jest wyjątkowy i skierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Czytelnicy na Ukrainie, mają możliwość zapoznać się z działalnością organizacji polskich tu działających i dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach w kraju. Z kolei czytelnicy w Polsce mają świetną okazję. by otrzymać informację o działalności polskich organizacji na Ukrainie. Tradycyjnie, przy tego typu uroczystościach, wypada życzyć kolejnych jubileuszy, kolejnych lat działalności, i w imieniu swoim, a także naszej fundacji, chciałbym państwu podziękować za to, co robicie, podziękować za lata wspaniałej pracy i realizacji wszystkich zamierzeń.

Wręczając list gratulacyjny konsul Rafał Wolski z kolei podkreślił:

– Mam wielki zaszczyt wręczyć redaktorowi Kuriera Galicyjskiego Mirosławowi Rowickiemu pismo Nagroda specjalna ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP dla Kuriera Galicyjskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Proszę przyjąć je z serdecznymi gratulacjami z okazji jubileuszu i z życzeniami wszelkiej pomyślności dla pana i wszystkich współpracowników redakcji. Kurier Galicyjski jest czasopismem, w którym ukazują się na bardzo wysokim poziomie teksty poświęcone historii i naszemu dziedzictwu. Jest to tytuł, który nigdy nie zawiódł dobrego imienia Polski i Polaków. Jesteście czasopismem, które dba o upowszechnianie prawdy – nawet, gdy bywa ona niewygodna, gdy bywa ostra. Mimo wszystko jesteście w awangardzie tego, co można nazwać współczesnym i twórczym wizerunkiem Polaka i Polski. Dziękuję wam za to.

Dziękując w imieniu własnym, jak i wszystkich współpracowników, Mirosław Rowicki powiedział:

– Chcę tu podziękować raz jeszcze inicjatorom i osobiście panu Janowi Sabadaszowi, a także konsulowi generalnemu RP we Lwowie Rafałowi Wolskiemu za to wyróżnienie. Myślę, że jest to nasze wspólne święto, plon wytężonej pracy. Bardzo dziękuje w imieniu całego zespołu.

Podczas swojej wypowiedzi konsul generalny Rafał Wolski zaznaczył, że chciałby, aby w Kurierze ukazywały się nowe materiały. Zadałem konsulowi pytanie, jak widzi dalszy rozwój naszego dwutygodnika:

– Bardzo bym chciał, aby w Kurierze ukazywało się wszystko to, co ukazywało się do tej pory. Jest to czasopismo redagowane bardzo dobrze, pismo ma właściwy dobór tekstów. Trzymajcie dalej ten poziom. Jak zadowolony z lektury pisma czytelnik miałby coś podpowiadać redakcji? Zawsze można robić coś nowego, ale wydaje mi się, że obecny kształt Kuriera jest bardzo dobry i odpowiada potrzebom chwili. Być może, warto byłoby pomyśleć o bardziej operatywnym reagowaniu na rzeczy, które nas nie cieszą, są nieprawdziwe, na niedobre informacje, którym przez szybkie reagowanie można by ukrócić żywot. Ale bardziej dotyczy to chyba wersji internetowej pisma, aniżeli wydania gazetowego. Uważam, że Kurier jest bardzo dobrze redagowanym pismem i jak najbardziej na czasie – stwierdził konsul generalny.

W tym dniu wypadły również imieniny Mirosława i z tej okazji, już prywatnie, naczelny Kuriera został obdarowany przez konsula Rafała Wolskiego bukietem wiosennych tulipanów. Idzie wiosna!

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 4 (296) 28 lutego – 12 marca 2018
Fot. Maria Basza
{gallery}gallery/2018/kurier_nagroda{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X