Na ten podręcznik warto było czekać

Na ten podręcznik warto było czekać

Podczas XVIII Forum Wydawców we Lwowie, 15 września 2011 r. na Uniwersytecie Lwowskim odbyła się prezentacja podręcznika „Leksykologia i kultura języka polskiego”. Po raz pierwszy na Ukrainie została przedstawiona współczesna norma języka polskiego na wszystkich płaszczyznach, z uwzględnieniem nowych tendencji rozwojowych.

Podkreślone zostały też miejsca trudne do opanowania dla Ukraińców uczących się języka polskiego. Podręcznik został wysoko oceniony przez pracowników polskich uniwersytetów. Na prezentacji został odczytany fragment z recenzji profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Aldony Skudrzyk.

 

Salę konferencyjną uniwersytetu wypełnili studenci polonistyki, wykładowcy Wydziału Filologii i po prostu przyjaciele autorki podręcznika. „Jest to pierwsza na Ukrainie praca naukowa poświęcona tej dyscyplinie, – mówiła ze wzruszeniem prorektor z pracy naukowo-pedagogicznej Maria Zubrycka. – Jesteśmy zaszczyceni, że jej autorką jest właśnie wykładowczyni naszego uniwersytetu”. Docent Katedry Filologii Słowiańskiej Olga Ałbuł podkreśliła, że z początkiem działalności wydawniczej dr Ałły Krawczuk na lwowskim uniwersytecie odradza się tradycja wydawnictwa polskiej literatury naukowej.

 

„W okresie powojennym nie możemy znaleźć żadnej pracy naukowej, która ukształtowałaby się w książkę z zagadnień kultury języka polskiego. Myślę, że podręcznik będzie popularny wśród odbiorców nie tylko na Ukrainie, ale i w Polsce. Ciekawa przecież jest obserwacja tego, jak język jest traktowany przez osobę, która nie jest jego „rodzimym” użytkownikiem. Dr Ałła Krawczuk patrzy na język polski oczami Ukrainki i opisuje szczegóły, których Polak pewnie by nie zauważył” – podsumowała.

 

W podręczniku po raz pierwszy na Ukrainie szeroko została przedstawiona współczesna norma ogólnopolska na wszystkich płaszczyznach językowych (fonetyka, fleksja, składnia, słowotwórstwo, leksyka, frazeologia, etykieta językowa) z uwzględnieniem nowych tendencji rozwojowych polszczyzny, podkreślone zostały miejsca trudne do opanowania dla Ukraińców uczących się języka polskiego. Pisząc o etykiecie językowej, autorka zwraca szczególną uwagę na formy grzecznościowe, które nie są takie same jak w języku ukraińskim.

 

„Podręcznik napisany jest z lokalnego punktu widzenia i zorientowany na potrzeby tutejszego odbiorcy, – mówi dr Jerzy Kowalewski, specjalista w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. – Mamy tu do czynienia przeważnie z odbiorcą, którego rodzimym językiem jest język ukraiński. Można więc pokazać język polski, wychodząc od języka tutejszego. Właśnie takiej pozycji książkowej nam brakowało. Przejrzysta teoria połączona jest w podręczniku z potrzebną prak¬tyką. Chciałbym podkreślić niezwykłą pracowitość autorki.

 

Ałła Krawczuk pokazała nam kierunek, którym należy kroczyć” – podsumowuje. „Po długich poszukiwaniach, wreszcie udało mi się znaleźć godny wydania podręcznik z języka polskiego, – zwierza się Kostiantyn Prychożaj, dyrektor kijowskiego wydawnictwa INKOS. – Wspominając pracę z dr Ałłą Krawczuk, podkreślę, że dawno nie widziałem takiej dokładności i punktualności wśród pedagogów. Niełatwo jest wiele razy z rzędu wprowadzać zmiany do gotowego już produktu, jednak jakże miło pod koniec pracy zrozumieć, że jest doskonały. Za takowy uważam prezentowaną dzisiaj pracę”.

Polonistyka, jako nauka, rozwija się na Ukrainie w ścisłych kontaktach z polskimi partnerami, a wzmocnieniu i poszerzeniu tych kontaktów sprzyja konsulat RP we Lwowie. „Skończyłem kiedyś polonistykę. Po studiach zająłem się dziennikarstwem, uważając, że poloniści – to ludzie straceni, – opowiadał podczas prezentacji konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski. – Przypadek czasami rządzi ludzkim losem. Nie tylko wróciłem do polonistyki, ale nawet przyszło mi do głowy naukowo zająć się kwestiami językowymi. Bardzo przyjemnie jest brać do rąk wartościowe książki, a więc gratuluję autorce dobrej pracy”.

Podręcznik „Leksykologia i kultura języka polskiego” został wysoko oceniony przez pracowników polskich uniwersytetów. Na prezentacji został odczytany fragment z recenzji profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Aldony Skudrzyk: „Napisanie dobrego podręcznika jest zadaniem niezwykle trudnym. Jest to bowiem typ piśmiennictwa naukowego z jednej strony, z drugiej zaś piśmiennictwa popularnego. Jako podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego i wiedzy o nim, musi spełniać postulat atrakcyjności. Tym trudniej jest napisać dobry podręcznik akademicki, przeznaczony dla cudzoziemców uczących się tak trudnego języka, jakim jest język polski i poznających elementy współczesnej wiedzy językoznawczej.

 

Podręcznik (Ałły Krawczuk – red.) może służyć jako źródło zapoznania się z polską myślą językoznawczą wszystkim osobom zainteresowanym językoznawczą problematyką slawistyczną. Imponująca wiedza autorki, dogłębna znajomość najnowszych ujęć teoretycznych, ale i praktyczna znajomość najnowszej polszczyzny, pozwoliły jej na zaprezentowanie odbiorcy pełnego, wyczerpującego zasobu wiedzy o języku polskim dziś przez Polaków używanym.

 

Odbiorca musi zmierzyć się z podobieństwami i różnicami dwu bliskich języków: polskiego i ukraińskiego. Autorka, która biegle porusza się w przestrzeni obu językowych systemów, daje konkretne, ważne wskazówki dla uczących się, ale daje także informację o ich teoretycznym podłożu. W ten sposób krąg odbiorców podręcznika jest bardzo szeroki: od tych, którzy chcą wiedzieć, „jak to ma być po polsku”, po tych, dla których ważne jest i to, „dlaczego tak właśnie ma być”.

Info: Ałła Krawczuk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Prowadzi zajęcia z morfologii, leksykologii, kultury języka polskiego, seminaria językoznawcze z polskiej frazeologii, leksykografii, socjolingwistyki, etykiety językowej, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Autorka ponad 70 publikacji naukowych i podręczników akademickich do nauki języka polskiego.


Julia Łokietko

Tekst ukazał się w nr 19 (143), 14 – 27 października, 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X