Na studia do Bytomia

Na studia do Bytomia

Wywiad z dziekanem Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (WZP SUM) w Katowicach, doc. dr hab. Elżbietą Grochowską-Niedworok oraz Przewodniczącą Kongresu Kresowian i Rady Miejskiej w Bytomiu Danutą Skalską.

Z jaką propozycją chcą Panie dotrzeć do Kresowian za pośrednictwem naszego pisma?
Dziekan WZP SUM: Zapraszamy kresowian polskiego pochodzenia do studiowania na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, największej uczelni medycznej w Polsce. Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra zdrowia publicznego. Studia są bezpłatne, a studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na stypendium.

Przewodnicząca Kongresu Kresowian i Rady Miejskiej w Bytomiu: Ponieważ Wydział Zdrowia Publicznego mieści się na terenie naszego miasta, Bytomia, zrobimy wszystko aby zapewnić studentom miejsca do taniego bądź nawet bezpłatnego zamieszkania na czas trwania studiów.

(Fot. nyloncoffee.pl)Jakiej grupy młodzieży ta propozycja dotyczy?
Dziekan: Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, posiadających zdaną maturę, udokumentowaną świadectwem dojrzałości bądź innym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych. Preferowany jest nieprzekroczony 25 rok życia. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie grupy 20-40 osób już w bieżącym roku akademickim.

Jakie szanse na pracę mają absolwenci państwa wydziału?
Dziekan: Kształcimy specjalistów w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku europejskim zawodach: asystent osoby w wieku starszym, dietetyka, dietetyka kliniczna, zdrowie środowiskowe, profilaktyka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia. Dyplomy naszej uczelni uznawane są w całej Unii Europejskiej. Dla rodaków z Ukrainy jest jeszcze dodatkowa korzyść wynikająca ze studiowania u nas; jako przyszły członek Unii Europejskiej będą zobowiązani do utworzenia wydziałów zdrowia publicznego na swoich uczelniach. Przygotujemy ich do tego zadania.

Jak i gdzie maja się zgłaszać potencjalni kandydaci?
Dziekan: Zgłoszenia i zapytania proszę kierować za pośrednictwem internetu na adres podany poniżej.

e-mail: sekretariat.zzs@sum.edu.pl
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

Serdecznie zapraszamy!

Tekst ukazał się w nr 202 za 31 marca – 14 kwietnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X