Mobilność młodzieży – klucz do demokratycznych reform

Mobilność młodzieży – klucz do demokratycznych reform

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego na temat znaczenia mobilności ludzi młodych w procesie demokratyzacji oraz reformowania krajów Partnerstwa Wschodniego.

Poseł Paweł Zalewski w swoim przemówieniu wskazał na brak efektywności dotychczasowej polityki wizowej Unii Europejskiej, która opiera się na wykorzystywaniu liberalizacji wizowej jako głównego narzędzia nacisku na Kraje Partnerstwa Wschodniego w implementacji demokratycznych reform. Poseł podkreślił, że niezwykłą rolę w procesie tych reform odgrywają młodzi ludzie, którzy stanowią zdrowy trzon społeczeństw obywatelskich w tych krajach. Jednakże ci sami młodzi nie mogą w pełni rozumieć i urzeczywistniać wartości europejskich, jeśli możliwości podróżowania do Unii są ograniczone. Inni prelegenci zwrócili uwagę na problem braku wiedzy studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego na temat obecnie dostępnych programów stypendialnych np. Erasmus Mundus.

Przedstawicielka AEGEE Alla Resheten zaznaczyła również, że dużym problemem w procesie liberalizacji wizowej są stereotypy na temat ludzi pochodzących z Krajów Partnerstwa Wschodniego. W czasie konferencji obyło się głosowanie, w którym większość z uczestników opowiedziała się za całkowitym zniesieniem wiz.

Źródło: pawelzalewski.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X