Obchody we Lwowie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski

-a A+

11 listopada w Bazylice Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie licznie zgromadzili się miejscowi Polacy oraz gości z Polski.

Mszę św. dziękczynną z okazji 100-lecia odzyskania nieodległości przez Polskę odprawił biskup pomocniczy lwowski Edward Kawa, on też wygłosił homilię. Po wspólnej modlitwie słowo zabrała zastępca konsula generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek. Od katedry lwowskiej Polacy udali się na Cmentarz Orląt, gdzie delegacje ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej złożyły kwiaty przy grobie Nieznanego Żołnierza. Uroczystości przewodniczył prezes TKPZL Emil Legowicz.

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.