Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmentarzu Łyczakowskim

-a A+

We Lwowie po raz 15. odbyła się akcja „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” zorganizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

W zapalaniu zniczy na grobach zapomnianych udział wzięli przedstawiciele społeczności polskiej Lwowa i okolic, uczniowie szkół, przedstawiciele konsulatu oraz harcerze ze Lwowa i z Polski. W tym roku w dniu Wszystkich Świętych na lwowskiej nekropolii zapłonęło około 40 tys. zniczy.

Również na Cmentarzu Orląt była koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.

Fot. Konstanty Czawaga

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.